Startsida Umeå kommun
Bild på basketmatch. En kvinnliga basketspelare håller i basketbollen medan motståndaren försöker blocka för målkorgen.

Fördelning av tider i kommunens lokaler

Föreningsbyrån ansvarar för att säsongsvis fördela tider och hyra ut Umeå kommuns idrottshallar och anläggningar till föreningar, organisationer och allmänhet. Vilka mål och kriterier som ligger till grund för den årliga fördelningen beslutas av fritidsnämnden. Fritidsnämnden fastställer även vilka taxor och avgifter som gäller.

Hur går fördelningen av tider till?

I mitten av juni får du som har lämnat in en ansökan ett beslut om fördelning av tider. Du får en sammanställning som visar fördelade tider för respektive aktivitet. Om du har behov av att internt fördela beslutade tider, till exempel inom din förening, ska en redovisning skickas tillbaka till Umeå kommun. Interna omfördelningar mellan olika aktiveteter får inte förekomma utan godkännande av Umeå kommun. Avsteg från detta kan innebära att du förlorar fördelad tid.

Kontakt

Lokalbokningen, Föreningsbyrån
fritid.bokning@umea.se

Vi tar helst emot frågor via mejl, men vill du ändå ringa kan du göra det vardagar klockan 10.00–12.00

Telefon: 090-16 18 55

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus