Startsida Umeå kommun
Bild på konstgräsplan

Fotbollsplaner, utomhus

Umeå kommun äger och sköter totalt 15 konstgräsplaner. Fotbolls­planerna finns i Holmsund, Hörnefors, Sävar, Grubbe, Ålidhem, Ersäng, Tomtebo, Nolia, Carlshem, Teg, Umeå energi arena och Ersmark.

I kommunen finns endast en gräsplan som kommunen har ansvar för och de ligger i Holmsund. Resterande gräsplaner ägs av föreningar. Kommunen ansvarar även för skötseln av Nydalafälten.

Så underhålls konstgräsplanerna

11-mannaplanerna sladdas och städas i genomsnitt två gånger per vecka under säsong och de mindre planerna en gång per vecka.

Alla planer djuprengörs och fylls på med granulat i genomsnitt en gång per säsong. Harvning sker minst två gånger per säsong.

Konstgräsplanen på Umeå energi arena är vår matcharena och har en egen skötselplan och säsongslängd.

Säsongslängd

Konstgräsplanerna börjar skottas vecka 11 och målen börjar plockas bort efter säsongen vecka 44.

Att planerna skottas innebär ej att de är garanterat spelbara utan det beror helt på vädret när de går att nyttja. På Grubbe och Teg öppnar omklädningsrummen när vädret är tillräckligt gynnsamt för att starta upp anläggningar som ej är isolerade för vinterklimat.

Kontakt

Konstgräsplan Umeå energi arena

Camilla Lundberg
enhetschef
090-16 16 34
camilla.lundberg.2@umea.se

Konstgräsplan Holmsund

Jonna Segrén
enhetschef
090-16 35 22
jonna.segren@umea.se

Resterande konstgräsplaner

Sofia Åström
enhetschef
Umeå kommun fritid
090-16 54 02
sofia.astrom@umea.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus