Startsida Umeå kommun
Båtplaser

Naturhamnar i skärgården

Bjuren

Bjuren ligger inom ett naturreservat utanför Skeppsvik och är en mycket naturskön ö med både badstrand och fornlämningar. En mycket grund fiskehamn ligger på den nordöstra sidan. Du kan stävförtöja båten vid den nordvästra sidan av ön där vattendjupet är mer än 2 meter.

Husskär

Husskär är en naturhamn som ligger inom ett naturreservat. Här finns fornlämningar som labyrinter och tomtningar. Plats finns för fem till sex båtar. Det finns även grillplatser vid naturhamnen.

Klippan

Klippan ligger i Täftefjärden och har en naturhamn där stävförtöjning är att rekommendera. Det finns även en badplats på Klippan.

Rovögern

Rovögern har en gammal fiskehamn som ligger skyddad bakom en vågbrytare. Vattendjupet vid Rovögern är 1−4 meter. Avstånd till Täfteå cirka 14 km. Här finns ett antal båtplatser med möjligheter till övernattning samt el och vatten mot kostnad. Här finns tillgång till en tankstation med bensin och diesel under sommaren. Servering med lunch och fika alla dagar, samt fiskförsäljning. Läs mer på www.kvarkenfisk.se.

Snöan

Naturhamn i naturreservatet. Snöan har en grund naturhamn med sandbotten och en badvik på västra sidan Järnhällan. Hamnen är något känslig för vindar mellan väst och nord. På Snöan finns uppmärkta stigar som leder till fiskekapell och fornlämningar som labyrinter och klapperstensfält med en särpräglad natur. Utedass finns på ön.

Vapplan

Vapplan är en naturhamn som ligger söder om Hörnefors. Vapplan kan endast besökas i lugnt väder. Inseglingsdjupet är gott i naturhamnen men stor försiktighet rekommenderas.

Kontakt

Roger Hamstig
enhetschef
friluftsliv
090-16 54 03
roger.hamstig@umea.se

Allemansrätten

Allemansrätten gäller både på land och på vatten. Du får bada vid stränder, åka båt nästan överallt, förtöja och övernatta något dygn i båten. Och kraven på hänsyn mot omgivningen är desamma som på land: inte störa, inte förstöra!

Läs om allemansrätten havs
(www.naturvardsverket.se)

Mer information

Läs om båtliv (www.batunionen.se)

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus