Startsida Umeå kommun
Båtplaser

Småbåtshamnar

Bredvik, Obbola

Bredvik är Umeå segelklubbs hemmahamn i Obbola, cirka 17 km från Umeå centrum. Här finns plats för gästande båtar och vattendjupet i hamnen är 2–3 meter. Det finns tillgång till el, mastkran, färskvatten, toaletter, dusch och soptömning i hamnen. Hamnen är bevakad. Till närmaste busshållplats med täta förbindelser med Umeå är det cirka 200 meter. Badplats finns i direkt anslutning till hamnen. Obbolas tempererade bad ligger cirka 1 km från hamnen. Fiskhandel och servering i Gamla salteriet, dit är det 350 meter.

Läs mer på Umeå segelsällskaps webbplats

Brännäset, Sörmjöle

Brännäset är en småbåtshamn som drivs av Sörmjöle båtförening. Småbåtshamnen har 38 båtplatser. Det finns 8 gästplatser. Inloppet till hamnen är cirka 1,8 meter djupt och vid gästplatserna cirka 1 meter djupt. Tillgång till toalett och dusch.

Läs mer på Sörmjöles båtklubbs webbplats

Gimonäs småbåtshamn

Gimonäs småbåtshamn ligger nedströms längs Umeälven, vid Strömpilens handelsområde. Det finns 250 bryggplatser, de flesta med Y-bommar. Gästplatser vid bryggorna kommer att finnas under sommaren samt dessutom möjlighet till latrintömning. Vid Gimonäs båtklubb finns tillgång till toalett och dusch, klubbstuga, sjösättningsramp och en mindre traktor. Gimonäs båtklubb disponerar också cirka 400 uppställningsplatser för vinterförvaring.

Läs mer på Gimonäs båtklubbs webbplats

Hamnskäret

Hamnskäret är Hörnefors båtklubbs hemmahamn. Hamnen skyddas av en stenpir. El och färskvatten finns att tillgå i hamnen. Avståndet till Hörnefors centrum är cirka 2 km. Vattendjupet vid bryggorna är 0,7−1,1 meter och inseglingsdjupet är 1,1 meter. Båtar med större djupgående hänvisas till Fabriksviken som ligger nordväst om Hamnskär.

Holmön-Byviken

Byvikens småbåtshamn ägs och drivs av Hamnföreningen på Holmön. Föreningen har ett antal fasta båtplatser för medlemmarna. Hamnen har också ett 20-tal platser för gästande båtar. Vattendjupet i hamnen är 2−4 meter men är ganska trång på grund av en sandbank innanför förtöjningsbojarna. Sandbanken är markerad med prickar. Det finns tillgång till el, färskvatten, toaletter, dusch och soptömning i hamnen. Närhet till lanthandel och bensinmack, båtmuseum, restaurang och vandrarhem. Badstrand och grillplatser finns i direkt anslutning till hamnen.

Läs mer på Hamnföreningens webbplats

Lundåkern småbåtshamn

Lundåkern är en småbåtshamn som är placerad uppströms från Umeå centrum. Alla båtplatser är för närvarande uthyrda och det är kö till platser som blir lediga. Båtplatserna hyrs ut på löpande kontrakt. Årshyran varierar beroende på båtens storlek. Andrahandsuthyrning är inte tillåten.

För bokning av plats kontakta:

Inger Lidman
föreningsbyrån
Umeå kommun
090-16 16 28
inger.lidman@umea.se

Norrbyn

Norrbyn är en gammal fiskehamn i Byvikens västra del, cirka 10 km från Hörnefors. Vid insegling bör du se upp för grynnor i infarten. Det finns inga gästhamnsplatser vid färjekajen men av och påstigning kan göras vid närliggande kaj. Småbåtshamnen som ligger i Gärsviken saknar även den gästhamnsplatser och har ett maximalt djup på 0,8 m. Färjeläget i Norrbyn har kontinuerlig trafik till Norrbyskär. Det finns toaletter och telefon i hamnen.

Patholmvikens småbåtshamn med gästhamn

Patholmsviken är huvudhamn för småbåtar med cirka 165 platser. Patholmsviken är belägen precis vid kusten, cirka 17 kilometer utanför Umeås stadskärna, men med närhet till Holmsunds centrum. Båtklubben erbjuder ett tjugotal gästplatser och till dessa ingår även klubbens servicebyggnad. I servicebyggnaden finns ett stort samlingsrum, kök, bastu, toaletter, duschar, tvättstuga och övernattningsrum. Utanför servicebyggnaden finns en stor vindskyddad grillplats och även trädgårdsmöbler uppställda till förfogande. Tankningsmöjligheter finns i båthamnen.

Läs mer på Patholmvikens båtklubbs webbplats

I anslutning till hamnen finns Johanssons båtvarv, 090-404 69.

Strana

Hamnen Strana ligger längst in i Täftefjärden, en 15 kilometer skyddad fjärd lämplig för fritidsbåtar, vindsurfing, jollesegling och fiske. Täftefjärden med dess hamn fungerar idag bra för den som vill uppleva den unika fiskehamnsmiljön och njuta av den flora och fauna som uppstår där sötvattensmiljön i Lillfjärden möter bräckvattnet i Täftefjärden. Till Täftefjärden kan du ta dig med bil, båt eller skoter, då det idag går en mycket attraktiv skoterled rakt genom hamnområdet.

Ström småbåtshamn

Ströms småbåtshamn eller "Ströms Marina" som den även kallas ligger 15 km söder om Umeå centrum. Ström är vackert beläget vid Västerfjärden som utgör en av Umeälvens utlopp till Norra Kvarken. Det finns plats för 20 båtar vid bryggorna, men inga gästplatser finns tillgängliga. Hamnen är utrustad med färskvatten och el.

Öns gästhamn

Ön är kommunens centrala gästhamn. Här finns ett antal gästplatser, men också möjlighet att hyra en bryggplats säsongsvis. Gästhamnsplats kostar 150 kronor per natt. Bokning av plats 090-14 00 40. Då får du tillgång till vatten och el på bryggan, servicehus med toaletter, tvätt och samlingsrum. Nära till köpcentrum och busshållplats. Restaurang i direkt anslutning till bryggan.

Kontakt

Roger Hamstig
enhetschef
friluftsliv
090-16 54 03
roger.hamstig@umea.se

Allemansrätten

Allemansrätten gäller både på land och på vatten. Du får bada vid stränder, åka båt nästan överallt, förtöja och övernatta något dygn i båten. Och kraven på hänsyn mot omgivningen är desamma som på land: inte störa, inte förstöra!

Läs om allemansrätten havs
(www.naturvardsverket.se)

Mer information

Läs om båtliv (www.batunionen.se)

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus