Startsida Umeå kommun

Holmöarna

Holmöarna är en ögrupp cirka en mil utanför fastlandet. Ögruppen når man genom att ta färjan som går från Norrfjärden och lägger till i Byviken på Holmön efter 45 minuters sjöresa.

Holmöarna har en skiftande natur. Invid stränderna växer gråalskog och inne på öarna finns det granskog, småmyrar och sjöar. Fågellivet är rikt. Utpräglade sydostliga arter som turturduvor, landsångare och flugsnappare visar sig ibland. I vattnet runt öarna finns det gott om sjöfågel. Svärtan är speciellt vanlig. Labb och tobisgrissla är två havsarter som också finns i området.

För att bevara denna underbara natur är vissa delar av öarna naturreservat – det största skärgårdsreservatet som finns i Sverige.

Holmön är också berömd för sina båtbyggare. De behöll länge ett ålderdomligt sätt att bygga båtar.

Snedt öfwer Hafvet ligger Holmön, en af de mest bekanta Öar i Norrbottn, som ock räknas till Umeå Socken. På största ön bor 10 bönder, folknummern är omkring 100 personer. Skog finnes knappt till husbehof, men betet är fördelaktigt. Fiske och skjä-fångst utgör öns största näring...
- Abraham Hulphers

Kontakt

Roger Hamstig
enhetschef
driftsavdelningen
Umeå kommun
090-16 54 03
roger.hamstig@umea.se

Anders Linder
avdelningschef
driftsavdelningen
Umeå kommun
090-16 54 07
070-570 78 45
anders.linder@umea.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus