Startsida Umeå kommun

Norrbyskär

Norrbyskär är en ögrupp som ligger 4 mil söder om Umeå. Dessa öars historia är en fascinerande berättelse om hur ett sågverkssamhälle byggdes upp från grunden på mindre än tio år, för att sedan försvinna lika plötsligt knappt 60 år senare.

Det var Frans Kempe, disponent och VD i Mo och Domsjö, som i början av 1890‑talet ledde etableringen av Norrbyskär som kom att bli mönstersamhälle med en av Europas största ångsågar.

Kontakt

Roger Hamstig
enhetschef, fritid drift
Umeå kommun
090-16 54 03
roger.hamstig@umea.se

Anders Linder
avdelningschef, fritid drift
Umeå kommun
090-16 54 07
070-570 78 45
anders.linder@umea.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus