Startsida Umeå kommun
bild på en maskin som preparerar ett skidspår. Mellan trädtopparna skiner solen.

Skidåkning, skidbackar

I Umeå kommun finns flera längdskidspår för dig som gärna tar en tur ute i det fria under vinterhalvåret. Under sommaren fungerar de flesta spåren som motionsspår. Slalombacken Bräntbergsbacken finns på Mariehem för dig som hellre åker nedför.

Aktuell spårinformation

Vecka 14: Hej! Nu börjar det var på slutet av säsongen i stadsliden det prepareras fortfarande skatespår på de kortare spåren men det är väldigt tunt. Vi kör så länge det går!

Nydala spåren är öppna och ser bra ut förutom 10km som nu inte prepareras pga. för lite snö.

Övriga spår prepareras inte längre.

Se skidspår i anläggningsregistret

Nydala konstsnöspår

Umeå kommun preparerar varje år ett konstsnöspår på Nydala för att kunna förlänga skidsäsongen för skidåkande medborgare.

Spåren prepareras oftast mellan klockan 07.00 och 09.00 när det behövs. Vill du veta exakt när spåret har preparerats kan du abonnera på en sms-tjänst eller ladda ner fritidsappen, där all information finns.

Konstsnöspåret sköts om av IFK Umeås skidsektion och är avgiftsbelagt.

Flera längdskidsspår i Umeå kommun

Inom Umeå kommun finns det flera mil längdsskidspår att utnyttja. Vissa av spåren är elljusspår och några dagljusspår.

Spårkartor för alla längdsskidsspår

Slalom i Bräntbergsbacken

Bräntbergsbackens drift sköts av UHSK Umeå skidklubb. Umeå kommun ser till att liften är intakt, pistar backen och ser till att ved finns vid grillplatserna.

Servicenivå för Bräntbergsbacken

Öppettider och information finns på UHSK:s webbplats.

Vill du veta när backen är pistad, prenumerera på SMS-tjänst (gratis).

Kontakt

Stig Nilsson
enhetschef
driftsavdelningen
Umeå kommun
090-16 54 03
stig.nilsson@umea.se

Sidan har granskats 2020-04-02

Sidans kortadress: www.umea.se/skidspar