Startsida Umeå kommun

Fritidshjälpmedel

Fritidshjälpmedel underlättar för personer med funktionshinder att utöva olika fritidaktiviteter exempelvis en hobby, sport eller naturnära aktiviteter.

Du hittar utrustning att hyra på Parasport Västerbottens webbplats.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.