Startsida Umeå kommun

Hitta till oss

Obbolabadet ligger vid Obbola skola på Linjevägen 96. Vi rekommenderar att du cyklar, promenerar eller tar bussen till oss men vi har också bilparkering på grusplanen bredvid planen (se skyltning).

Med cykel eller till fots

Det finns fina gång- och cykelvägar till Obbolabadet. Du kan parkera din cykel på skolans cykelparkeringen bredvid badet. 

Med buss

Länstrafikens busslinjer 123 och 125 stannar vid hållplats Obbolaskola. Därifrån är det cirka 2 minuters promenad till badet.

Med bil

Ta E12 från Umeå mot Obbola, sedan första infarten höger in till Obbola. Sväng höger igen och följ Södra Obbolavägen fram till korsningen Linjevägen - Södra Obbolavägen. Inne på skolgården ligger badet.

Blå vägen från Umeå via Holmsund

Följ Holmsundsvägen in i Holmsund Sväng höger in på Storgatan i Holmsund. Ta höger över Obbolabron. Efter bron tar du andra infarten vänster in till Obbola. Följ Södra Obbolavägen fram till korsningen Linjevägen - Södra Obbolavägen. Inne på skolgården ligger badet.

Kontakt

Obbolabadet
Linjevägen 96, Obbola
090- 16 35 39
storsjohallen@umea.se

Karta

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus