Startsida Umeå kommun

Biografer, film

Filmstaden med flera filmsalonger lockar den mer breda publiken medan Folkets Bio Umeå tar hand om den smalare repertoaren. Folkets Bio ligger i Väven där man idag ansvarar för driften av biosalongerna Tystnad och Tagning. Varje år arrangerar Folkets Bio Europeiska Filmfestivalen, UEFF.

Film i Västerbotten

Film i Västerbotten är ett regionalt resurscentrum för film och video för Västerbottens län. De arbetar med att stödja biograferna i länet, med skolbio och föreläsningar, samt att skapa teknik och produktionsmöjligheter för filmare i länet. Film i Västerbotten har sitt säte i Umeå, men verkar i hela länet.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus