Startsida Umeå kommun
Konstverket Listen med Rådhuset i bakgrunden

Foto: Fredrik Larsson

Listen, metoo-monument

Konstverket Listen är placerat på Rådhustorget i Umeå. Det är en gestaltning som markerar kommunens ställningstagande mot sexuella trakasserier, tillägnat dem som tillsammans bröt tystnaden i samband med metoo-rörelsen.

Konstverket är tillfälligt flyttat från Rådhustorget

Vanliga frågor

Vad kostar konstverket?

Budgeten för konstverket är 500 000 kronor, plus cirka 100 000 kronor för skissarvoden till tre konstnärer under upphandlingen.

En del av kostnaden, cirka 350 000 kronor, finansieras av en donation som Sparbanken gjorde till kommunen på 1970-talet. Avsikten med donationen var att pengarna skulle användas till konstverk på Rådhustorget. Resterande cirka 250 000 kronor ryms inom kulturnämndens budget för konstinköp.

Varför har kommunen valt en puma?

Konstnären har inte artbestämt djuret, det kan vara en puma och har blivit det i folkmun. Det kan även vara ett annat kattdjur.

Varför vrålar den, pumor kan inte vråla?

Men konst kan vråla, konsten är fri att gestaltas och uttrycka sig på ett annat vis än verkligheten.

Ska det få ljus på sig och en skylt?

Ja, "Listen" kommer att belysas och få en skylt med information om konstverket.

Varför har konstverket ett engelskt namn?

Det är Camilla Akraka som har gett sitt konstverk namnet Listen (engelska), som en uppmaning att lyssna, agera och förändra. Det är ganska vanligt att konstverk har engelska titlar och i det här fallet symboliserar det dessutom en global rörelse med engelskt namn – metoo.

Om Listen

Konstnären Camilla Akraka beskriver sitt verk:

"Verkets titel är Listen! eller Lyssna!, en distinkt uppmaning där röstens förmedlande kapacitet står i fokus.

Ställningens hårda och reflekterande material står i skarp kontrast till det organiska djuret. Verket uppvisar en medveten lek med klassiska maktassociativa materialattribut, som enligt lång tradition ofta har annekterats av män. Material såsom stål, billack och ”guld” införlivas i verket och får det att kommunicera med ”två språk”: konservativ maktestetik möter här en berättelse om frigörelse.”

Material och storlek

Konstverket föreställer ett kattdjur som sitter på en ställning tre meter ovanför marken. Stålställningen påminner om en bur och djurets placering innebär att det befinner sig utanför buren. Konstverkets totala höjd är ca 430 cm.

Skulpturen av djuret är tillverkat i polyesterkomposit med en hård, rödaktig lack på ytan. Det öppna gapet är tillverkat av en guldliknande bronslegering som kallas Nordiskt guld.

Motivering och val av konstverk

I april 2018 beslutade kulturnämnden att utlysa en upphandling enligt LOU (lag om offentlig upphandling) av offentlig gestaltning av ett metoo-monument på Rådhustorget. Först bjöds konstnärer in att göra en intresseanmälan med en kort beskrivning av sin idé. Därefter gjordes ett urval av tre konstnärer som fick möjlighet att lämna skissförslag.

Slutligen valdes Camilla Akrakas förslag ut av en bedömningsgrupp och kulturnämnden fattade beslut om tilldelning.

Motiveringen lyder:

”Camilla Akrakas förslag (Listen) till metoo-monument för Rådhustorget i Umeå svarar väl mot Umeå kommuns ställningstagande mot sexuella trakasserier. I hennes konstnärliga praktik är frågor om klass, kön, etnicitet och ålder ständigt närvarande. Hennes verk rymmer ofta ett ifrågasättande av en redan etablerad position, på samma vis som hos dem som genom metoo-uppropet vågade bryta tystnaden. Det starka visuella uttrycket i hennes verk i kombination med de betydelsebärande symboliska inslagen bildar en mångbottnad gestaltning som tillför ett nytt estetiskt grepp i Umeås offentliga rum.”

Kontakt

Moa Krestesen
konstintendent
Umeå kommun
090-16 34 82
moa.krestesen@umea.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-09-01

Sidans kortadress: www.umea.se/listen