Startsida Umeå kommun

Umeå konsthall

Med uppdraget att stärka den lokala konstscenen och skapa förutsättningar för yrkesverksamma konstnärer att verka i Umeå, ligger konsthallens fokus på konstnärerna i närområdet tillsammans med ett urval av samtida svenska och internationella utövare.

Vi vill skapa förutsättningar för upplevelser som speglar olika idéer och arbetssätt inom det samtida bild- och formområdet. Med syftet att engagera och ge ingångar till aktuella utställningar och projekt, samarbetar vi både inom Väven, med andra institutioner, föreningar och enskilda utövare.

Med en verksamhet som länkar samman konst och pedagogik, vill vi vara både inkluderande och utmanande, där olika människors erfarenhet tas till vara för att skapa upplevelser och dialog.

Är du yrkesverksam konstnär och vill veta mer om möjligheter till samarbete med Umeå konsthall finns information på sidan
"För yrkesverksamma konstnärer".

Konsthallen med verk i Christer Themptanders utställning "Upp och nervända världen". Bilder på väggarna och golvstående objekt.

Christer Themptanders utställning "Upp och nervända världen" visas till och med den 22 augusti 2020.

Besök och öppettider

Vi har öppet, så välkommen om du är symtomfri! Håll avstånd till varandra och personalen. Tack för din hjälp!

Umeå konsthall
Storgatan 46 A
Väven, plan 3

Öppettider, som stadsbiblioteket

Kontakt

Moa Krestesen
konstintendent
090-16 34 82
moa.krestesen@umea.se

Anja Boman
konstsekreterare
090-16 34 74
anja.boman@umea.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus