Startsida Umeå kommun

Kommande utställning


Christer Themptander
Upp&Nervända Världen

Utställning med fotocollage och installationer som visas under perioden
8 februari - 10 maj 2020.

Kontakt

Moa Krestesen
konstintendent
090-16 34 82
moa.krestesen@umea.se

Anja Boman
konstsekreterare
090-16 34 74
anja.boman@umea.se

Åsa Adolfsson
konstpedagog
090-16 53 74
asa.adolfsson@umea.se