Startsida Umeå kommun

Pågående utställning

Natalie Sutinen
Timglas

Kan vi rädda jorden från en ekologisk katastrof om vi går tillbaka till ”det enkla livet” och väljer bort lyx? Frågan ställs i konstnären Natalie Sutinens utställning Timglas som består av en filminstallation och en skulptur.

”Kvicksilver” som är Sutinens senaste film, utspelar sig på en 1800-tals gård i Småland. Där saknas 2000-talets komfort i form av rinnande vatten, toalett etc. ”Kvicksilver”, som är huvudverket i utställningen, skildrar en familj som lever i en motstridig känsla; Å ena sidan är det skönt med en evig het sommar där regnet aldrig faller och som aldrig tycks ta slut, å andra sidan växer en krypande oro för undergången sig allt större för varje dag. Det är en övergripande oklarhet som gräver sig djupare in i deras medvetande. Kan vi rädda jorden från en ekologisk katastrof om vi går tillbaka till ”det enkla livet” och väljer bort lyx?

Filminstallationen handlar om att på allvar lära sig leva i antropocen, en föreslagen ny geologisk epok. Själva termen antropocen myntades av kemisten och nobelpristagaren Paul Crutzen och marinbiologen Eugene Stoermer år 2000. De menade att: ”jorden är på väg att lämna sin nuvarande geologiska epok, kallad holocen och att det är människans aktivitet som i stort lett till detta utträde ur holocen, det vill säga att mänskligheten blivit en geologisk kraft i egen rätt.”

Natalie Sutinen föddes 1972, bor och arbetar i Stockholm. Hon tog examen från Kungliga Konsthögskolan i Stockholm 2005. Sedan 2003 har Sutinen fått ett antal stipendier; bland annat Peggy och Gerhard Bonniers stipendium, flera arbetsstipendier från Konstnärsnämnden och Cité International des Arts residens från Konstakademien. Sutinens verk har ställts ut internationellt på konsthallar, gallerier, museer och filmfestivaler inklusive Växjö konsthall, Mjellby konstmuseum, Niklas Belenius Gallery, Rostrum, Tegen 2 och RIFF i USA.

Utställningen Timglas visas i Umeå konsthall under perioden 23 november 2019 – 19 januari 2020.

©Natalie Sutinen/Bildupphovsrätt2019

Kontakt

Moa Krestesen
konstintendent
090-16 34 82
moa.krestesen@umea.se

Anja Boman
konstsekreterare
090-16 34 74
anja.boman@umea.se

Åsa Adolfsson
konstpedagog
090-16 53 74
asa.adolfsson@umea.se

Visningar

Välkommen till öppna lunchvisningar av utställningen med
Umeå konsthalls pedagog:

Torsdag 5 december,
klockan 12.15–12.30

Torsdag 12 december,
klockan 12.15–12.30

Torsdag 19 december,
klockan 12.15–12.30

Torsdag 9 januari,
klockan 12.30–12.45

Torsdag 16 januari,
klockan 12.30–12.45