Startsida Umeå kommun

Pågående utställning

Christer Themptander
Upp&Nervända Världen

8 februari - 22 augusti 2020

Med en stor portion humor kommenterar och ifrågasätter Themptander makten och orättvisor i samhället med sina absurda, satiriska och poetiska fotocollage. Han har varit verksam konstnär sedan slutet på 60-talet och hans bilder är vida spridda i tidningar, böcker, affischer, utställningar och digitala kanaler.

Under parollen ”Sätt krokben för vaneseendet” jobbar Themptander med enkla verktyg som sax, skalpell, lim och kopiatorer för att skapa sina lekfulla och träffsäkra bilder. I utställningen möter du flera av Themptanders bilder som är producerade under 2000-talet. ”I den digitala tidsåldern känns det personliga hantverksmässiga uttrycket extra viktigt. Jag gör bruksgrafik som vill nå ut” säger Christer Themptander.

Christer Themptander är uppvuxen, bor och arbetar i Stockholm. Han har förutom den stora mängden bilder hittills även publicerat 18 böcker. Themptander är representerad i flera internationella översikter, bland annat ”Photomontage: a political weapon” (1986), ”Graphic agitation: Social and Political Graphics since the Sixties” (1993) och ”Protest! A History of Social and Political Graphic Protest Graphics” (2019). Många av Themptanders bilder är publicerade i främst svenska tidningar och tidskrifter som till exempel Dagens Nyheter, Arbetaren, Folket i Bild/Kulturfront, Hjärnstorm och legendariska Puss. Hans bilder har visats på utställningar både nationellt och internationellt.

Utställningens affischbild med titel skapad av Themptander. Illustration med glad gubbe-huvud överst, stort X i mitten och döskalle-huvud längst ner.

Utställningens affischbild skapad av Themptander.

Kontakt

Moa Krestesen
konstintendent
090-16 34 82
moa.krestesen@umea.se

Anja Boman
konstsekreterare
090-16 34 74
anja.boman@umea.se

Åsa Adolfsson
konstpedagog
090-16 53 74
asa.adolfsson@umea.se

Fredrik Petrusson
Konsttekniker
090-16 34 77
fredrik.petrusson@umea.se

Visningar

OBS! Lunchvisningarna är inställda under perioden 19 mars - 31 maj 2020 på grund av det rådande smittoläget för covid-19.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus