Startsida Umeå kommun

Stöd, bidrag och stipendier

Om du är aktiv kulturarbetare eller konstnär, eller om du känner någon som är det, kan det vara bra att veta att Umeå kommun har flera typer av stöd, bidrag och stipendier.

Avgångselev vid konsthögskolan

Umeå kommuns konststipendium för nyutexaminerade på 20 000 kronor delas ut till en elev ur konsthögskolans avgångsklass i magisterutbildningen. Stipendiaten utses på rekommendation av professorskåren vid konsthögskolan. Just det här stipendiet är inte sökbart.

Konststipendium

Umeå kommuns konststipendium på 50 000 kronor delas ut till en framstående konstnär med lokal förankring. Juryn består av kulturnämndens ordförande, vice ordförande, kulturchef och konstintendent. Stipendiet är inte sökbart.

Minervabelöningen

Minervabelöningen instiftades till minne av Umeås första biblioteks- och föreläsningsförening. Den delas ut av kulturnämnden till utövare eller främjare av kulturell verksamhet med anknytning till främst Västerbotten. Första gången det skedde var 1977 och varje år utses två pristagare.

Rese- och kulturstipendiet

Rese- och kulturstipendiet delas ut varje år av kulturnämnden. Två rese- och kulturstipendier inom konst, konsthantverk, teater, dans, film, foto, musik och litteratur. Stipendierna uppgår till vardera 15 000 kronor. Stipendiaterna nomineras öppet under februari. Stipendiet riktar sig i första hand till yngre konstutövare, men stipendiaten ska vara myndig.

I menyn till vänster kan du läsa mer om stöd till konstärer och olika typer av föreningsbidrag.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus