Startsida Umeå kommun

Arbetslöshet, stöd och hjälp

Viva arbetsmarknad handlägger och ansvarar för arbetsmarknads­program i Umeå kommun.

Enheten svarar för rekrytering av arbets- och praktikplatser för ungdomar och vuxna långtidsarbetslösa, utrikes födda samt personer med fysiska och psykiska funktionshinder. Vi ansvarar även för kommunala sommarjobb för gymnasieungdomar och ferielediga högskolestuderande.

Personer som står långt från arbetsmarknaden prioriteras och anvisas till oss via handläggare hos våra samverkansparter. Allt arbete sker i nära samverkan med Arbetsförmedling, Försäkringskassan, socialtjänsten och den kommunala vuxenutbildning. Verksamheten finansieras av både kommunala och statliga medel.

Arbetsförmedlingen har information om arbetsmarknadspolitiska program

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.