Startsida Umeå kommun

Nyhetsarkiv för näringsliv och arbete

Här finns aktuella och tidigare nyheter om näringsliv och arbete. Nyheterna arkiveras månadsvis under "Nyheter". Nyheter som är bundna till ett visst datum, till exempel en aktivitet, finns normalt inte kvar efter aktuellt datum.

Nyheter

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus