Startsida Umeå kommun
Anna Molin, Peter Öystilä och Agneta Filén, näringslivsutvecklare, Umeå kommun

Anna Molin, Peter Öystilä och Agneta Filén, näringslivsutvecklare, träffar företagare över en kopp kaffe för att stärka samarbete och kunskap om företagens förutsättningar och behov.

Vill du ha ett företagsbesök?

Mer resurser och stärkt dialog – personliga möten med företagare ska skapa förutsättningar för företag i Umeå att fortsätta växa. Vill du som är företagare ha besök av kommunens näringslivsutvecklare?

Under 2020 förutspås Umeå passera 130 000 invånare och den privata sektorn växer kraftigt i regionen. Samtidigt menar en del företagare att kommunens politiker och tjänstemän visar liten förståelse för företagens utmaningar i vardagen.

Fler företag anställer

– Umeås näringsliv mår riktigt bra, under de senaste fem åren har företagen i Umeåregionen blivit allt fler och anställt fler medarbetare, men det betyder inte att det går bra för alla. Omvärlden och förutsättningarna förändras hela tiden, säger Peter Öystilä, näringslivsutvecklare, Umeå kommun.

– Det viktigaste uppdraget vi har är att förstå vad företagen behöver för att växa och hur vi kan ge dem rätt förutsättningar – då är det personliga mötet avgörande. Jag har själv besökt 300 företag på nio månader.

Stärker samarbete och kunskap

Kommunens näringslivsavdelning lägger stort fokus på företagsbesök också under 2020, och det sker med stärkt service, fler näringslivsutvecklare och företagslotsar.

– Vi har nog tillsammans druckit över 2 500 kaffekoppar hos Umeås företagare under fjolåret. Vid varje besök och samtal har vi stärkt samarbetet och kunskapen, till exempel om vilka behov som finns och vilket stöd vi kan ge. Det blir minst lika många företagsbesök under 2020, säger Peter Öystilä.

Vill du också ha besök?

Vill du också ha besök och prata med kommunens näringslivsutvecklare över en kopp kaffe? Fyll i formuläret på www.umea.se/kaffedialog, så blir du kontaktad av kommunen.

Företagslots hjälper dig

– Genom våra företagslotsar får du som är företagare eller tänker stata ett företag en kontakt in i kommunen. Det kan till exempel handla om tillstånd som behövs, för en uteservering, ett evenemang utomhus eller kanske en food truck. Företagslotsen är en fantastisk tjänst som vi vill att fler ska upptäcka och dra nytta av, säger Peter Öystilä.

Kontakt

Peter Juneblad
näringslivschef
070-225 72 15
peter.juneblad@umea.se

Vill du också ha besök?

Vill du också ha besök och prata med kommunens näringslivsutvecklare över en kopp kaffe? Fyll i formuläret på www.umea.se/kaffedialog, så blir du kontaktad av kommunen.

Företagslots

Företagslotsen hjälper dig som är företagare i mötet med kommunens olika verksamheter. Lotsen ger dig vägledning och samordnar dina kontakter med kommunen.

Kontakta företagslotsen

Mer information

Rådgivning och stöd för företag

Fakta om Umeås näringsliv

  • I Umeå startas omkring 600 nya företag varje år.
  • I Umeå finns över 14 000 företag.
  • I Umeå skapas 1 000 nya arbetstillfällen varje år.