Startsida Umeå kommun
The Bombettes

Arrangera evenemang

Stora och små evenemang av olika slag ger liv och rörelse i kommunen och stärker upplevelsen av Umeå. Ett lyckat evenemang kräver noggrann planering. Du måste bestämma vad du vill göra och var evenemanget ska hållas, tänka över säkerheten, kanske söka tillstånd och sedan marknadsföra evenemanget.

Här är praktisk information samlad i en evenemangsguide som underlättar för dig att arrangera, antingen du är ny eller erfaren arrangör. Vi vill att du ska våga och känna dig säker som arrangör. Lycka till!

Evenemangsguide:

Sök i evenemangsguiden

Kontakt

Vill du bolla idéer, få stöd eller bli guidad i dina förberedelser?

Eller har du en plats eller lokal att hyra ut för offentliga evenemang?

Kontakta:

Fredrik Lönneborg eller Karin Björk
företags- och evenemangslots
090-16 34 35
foretagslotsen@umea.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-03-20

Sidans kortadress: www.umea.se/evenemangsguide