Startsida Umeå kommun

FAQ

Här kan du hitta vanliga ord/benämningar för olika verksamheter.

A

Affischer - se skyltar, affischer
Aktivitet - se aktivitet och evenemang
Alkohol - se serveringstillstånd
Akupunktur - hygienisk behandling
Användande av torg eller gata - se trafikanordningsplan
Arrangemang - se aktivitet och evenemang
Avspärrning - se trafikanordningsplan  
Avsändarintyg - se transporttillstånd

B

Bad - se bassängbad
Banderoller - se skyltar, affischer
Bassängbad - se bassängbad
Bensin - se miljöfarlig verksamhet och hantering av brandfarlig vara
Biltvätt -  miljöfarlig verksamhet
Bilrekonditionering - miljöfarlig verksamhet
Brandfarliga ämnen - se hantering brandfarlig vara
Bubbelpool - se bassängbad
Byggkran - se bygga, renovera, storstäda
Bygglov - bygglov och andra lov
Byggskyltar - se bygga, renovera, storstäda
Byggställning - se bygga, renovera, storstäda

C

Café - se livsmedelsverksamhet
Catering - se livsmedelsverksamhet
Container - se bygga, renovera, storstäda

D

Dagis - se skolor och förskolor
Diesel - se miljöfarlig verksamhet och hantering av brandfarlig vara

E

Evenmang - se aktivitet och evenemang
Etanol - se hantering av brandfarlig vara

F

Fiskförsäljning - livsmedelsverksamhet

Flagga - se flaggning på allmänna flaggstänger

Fordonstvätt - se miljöfarlig verksamhet
Fotvård - se hygienisk behandling
Frisering/frisör - se hygienisk behandling
Fritids - se skolor och förskolor
Färdväg - se transporttillstånd
Förskola - se skolor och förskolor
Försäljning - se försäljning

G

Gasol - hantering av brandfarlig vara
Gatukök - se försäljning

Gatumusikant - sök tillstånd hos polisen

Glasskiosk - se försäljning , livsmedelsverksamhet
Grundskola - se skolor och förskolor
Gräva - se gräva, schakta
Gymnasieskola - se skolor och förskolor
Gågata - se trafikanordningsplan

H

Handvård - se hygienisk behandling
Hudvård - se hygienisk behandling
Hyra torg eller gata - se aktivitet och evenemang
Hål i öronen - hygienisk behandling
Hänvisningsskyltar - se bygga, renovera, storstäda

I

J

K

Kemtvätt - se miljöfarlig verksamhet
Kiosk - se livsmedelsverksamhet
Korvkiosk - se försäljning , livsmedelsverksamhet   
Kroppsbehandling - hygienisk behandling

L

Lastbilstvätt - se miljöfarlig verksamhet
Lift - se bygga, renovera, storstäda
Livsmedelsbutik - se livsmedelsverksamhet
Lokaler, ändra användning - se bygglov
Loppmarknad - se försäljning

Lösningsmedel organiska - se miljöfarlig verksamhet

M

Marknad - se försäljning
Massör - se hygienisk behandling

Material att hyra - se materialuthyrning

Marknadsföring - se marknadsföring med små resurser

miljöfarlig verksamhet

N

Nagelvård - se hygienisk behandling
Nyttjande av torg eller gata - se trafikanordningsplan

O

Offentlig plats, hyra - se tillstånd enligt ordningslagen
Oljeavskiljare - se miljöfarlig verksamhet

P

Park, hyra - se aktivitet och evenemang
Pedikyr - se hygienisk behandling
Piercing - se hygienisk behandling

R

Restaurang - se  livsmedelsverksamhet  , serveringstillstånd
Rivningslov - rivningslov

S

Saxlift - se bygga, renovera, storstäda
Schakta - se gräva, schakta
Serveringstillstånd - serveringstillstånd
Simhall - se hygienisk behandling/bassängbad
Skjutbana - se miljöfarlig verksamhet
Skola - se skolor och förskolor
Skylift - se bygga, renovera, storstäda
Skyltar - se skyltar, affischer,bygglov
Slakteri - se  livsmedelsverksamhet
Spärra av - se trafikanordningsplan
Styckningsanläggning - se livsmedelsverksamhet
Särskola - se skolor och förskolor

T

TA-plan - se trafikanordningsplan
Tatuerare - se hygienisk behandling
Torgplats permanent - se försäljning
Torgplats tillfällig - se försäljning
Trafikanordningsplan - se trafikanordningsplan
Transportera tung eller bred last - se transporttillstånd
Transporttillstånd - se transporttillstånd
Trottoar avstängning - se trafikanordningsplan
Trottoar grävning - se gräva, schakta
Trottoarpratare - se skyltar, affischer
Tryckeri - se miljöfarlig verksamhet
Träningsskola - se skolor och förskolor

U

Uppställning - se trafikanordningsplan
Uppvisning, utomhus - se aktivitet och evenemang
Uteservering - se uteservering

V

Vin - se serveringstillstånd
Väg - se trafikanordningsplan

X

Y

Å

Ä

Äventyrsbad - hygienisk behandling/bassängbad

Ö

Öl - se serveringstillstånd
Öppenförskola - se skolor och förskolor

Kontakt

Företagslots
Umeå kommun
090-16 34 35
foretagslotsen@umea.se

Vill du hjälpa till?

Har du idéer om hur vi tillsammans kan stärka det lokala näringslivet under coronapandemin?
Hör av dig till Umeå kommun:
naringsliv@umea.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus