Startsida Umeå kommun

Finansiering

Tillväxtens livsluft är ett kreativt klimat. Men det behövs också riskvilligt investeringskapital. Här följer några exempel på vart du kan vända dig.

Ackrainvest

Ackrainvest är ett riskkapitalbolag som ägs till lika delar av AC Invest AB och Skellefteå Kraft AB.

Almi företagspartner

Almi företagspartner arbetar med rådgivning, finansiering med mera till små och medelstora företag i regionen, på uppdrag av stat, landsting och kommuner.

Consultor

Consultor är ett kunskapsföretag med inriktning på affärs- och organisationsutveckling. Har bland annat bistått företag vid etableringar i Norrland.

EU finansierade projekt

Kontakta Näringslivsservice i Umeå kommun så får du hjälp vidare.

Har du mer allmänna frågor om EU, vänd dig till Europa direkt Västerbotten.

Exportkreditnämnden

Exportkreditnämnden garanterar företag och banker betalning vid export.

Industrifonden

Industrifonden investerar i små och medelstora svenska bolag med potential att växa på en internationell marknad.

Partnerinvest Norr

Ett riskkapitalbolag som är aktivt i Västerbotten och Norrbotten. De investerar i bolag med spännande, skalbara affärsmodeller och i drivna entreprenörer. Partnerinvest startades på initiativ av Norrlandsfonden och ALMI Invest AB.

Länsstyrelsen

Länstyrelsen ger information om företagsstöd.

Norrlandsfonden

Norrlandsfonden är ett riskkapitalbolag inriktat på små och medelstora företag i Norrland.

Svenska riskkapitalföreningen

Svenska riskkapitalföreningen är en obunden, ideell intresseförening för företag och personer som är aktiva i den svenska riskkapitalbranschen.

Tillväxtverket

Tillväxtverket beslutar om bland annat transportbidraget. Transportbidraget är ett regionalt företagsstöd som syftar till ökad tillväxt och en balanserad regional utveckling.

Kontakt

Fredrik Lönneborg och Karin Björk företagslots
090-16 34 35
foretagslotsen@umea.se

Vill du bli uppringd?

Lämna namn och telefonnummer så kontaktar företagslotsen dig så snart som möjligt.
Feedback

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus