Startsida Umeå kommun

Företagsrådgivning

Företagsakuten

Digital rådgivning till företag för att minska de ekonomiska konsekvenserna av det nya coronaviruset. Ett samarbete mellan Umeå kommun, Företagarna i Umeå och flera lokala företagsrådgivare.

Organisationer som erbjuder företagsrådgivning

ALMI Företagspartner

ALMI kan hjälpa dig och ditt företag att utvecklas och växa. Kontakta någon av deras rådsgivare som alla har lång erfarenhet och mycket kunskap. De har också Nyföretagarrådgivning till personer med utländsk bakgrund samt rådgivning vid Köp av företag. ALMI arrangerar också olika seminarier riktade till dig som ny företagare eller för dig som redan driver ditt företag men vill lära dig mer.

BIC Factory

BIC Factory erbjuder unga nystartade entreprenörer prisvärda lokaler, stöd och tillgång till ett starkt nätverk under två år.

Coompanion

Coompanion strävar efter att främja människors företagsamhet där samarbetet med varandra ger ansvar och inflytande över arbete och välfärd.

Convoy norr

Convoy norr är ett regionalt, kooperativt egenanställningsföretag som ägs av Coompanion Västerbotten, Coompanion Norrbotten, Företagarna Västerbotten, Hela Sverige ska leva Norrbotten, Hushållningssällskapet Norr- och Västerbotten samt Länsbygderådet Västerbotten. Convoy skapar möten mellan entreprenörer och utvecklar affärer och företagande.

CooCon Nord

CooConn Nord erbjuder rådgivning och stöd inför ägarskiften. Detta sker inom ramarna för ett program som tar mellan fyra till sex månader att genomföra. När du är klar får du ett sammanfattande dokument som kan ligga till grund för ditt fortsatta arbete med företagets ägarskifte. CooCon Nord drivs av Connect och Coompanion tillsammans med Almi Nord och en handfull partners.

Drivhuset

Funderar du på att starta eget? Eller vill du utveckla ditt entreprenöriella driv? Då kan vi på Drivhuset hjälpa dig! Du behöver inga förkunskaper eller affärsplaner. Drivhuset jobbar med forskningsbaserad affärsutveckling genom rådgivning eller utbildning.

Energi- och klimatrådgivning

Vill du komma igång med energiarbetet i ditt företag? Kontakta kommunens energi- och klimatrådgivare för ett besök så får du hjölp med ett mer energismart företag. Rådgivningen är kostnadsfri och oberoende och du får råd i energifrågor som berör allt från fastigheter till transporter.

eXpression Umeå

eXpression Umeå är en företagsinkubator som möjliggör utveckling av drivna kreatörer med idéer, innovationer eller företag inom de konstnärliga, kulturella och kreativa näringarna. De erbjuder effektiva och nytänkande metoder, en kreativ coworkingmiljö och prototyplabb i världsklass.

Företagsjouren

Företagsjouren hjälper företag som är i en svår situation, när det är oklart hur man ska gå vidare.

Internationella företagarföreningen (IFS)

Internationella företagarföreningen startade 1996 som Internationella företagarföreningen i Sverige för att ge stöd till personer med invandrarbakgrund som vill starta och driva företag i Sverige.

Jobs and society (Nyföretagarcentrum)

Jobs and society ger dig som funderar på att starta eget företag, eller redan har startat ett, kostnadsfri rådgivning. Erfarna rådgivare hjälper dig med din affärsidé, frågor om budget, marknadsföring, eller vad du vill som rör ditt företagande.

Konsumentrådgivning

Konsumentrådgivningen besöker företag och ger information om sin verksamhet och om konsumenträtt. En väl fungerande marknad kräver jämbördiga parter. Genom informationsinsatser för både näringslivet och konsumenterna kan vi göra förhållandena något mer jämbördiga.

Nyföretagar Centrum Umeå

Du som funderar på att starta företag eller precis har startat eget ta kontakt med NyföretagarCentrum för en kostnadsfri, konfidentiell och objektiv rådgivning.

Umeå Biotech Incubator (UBI)

UBI är en nischad företagsinkubator för affärsidéer inom livsvetenskaperna. UBI hjälper forskare att skapa patientnytta genom att utveckla medicinska resultat till innovationer.

De jobbar med affärsutveckling inom läkemedel, diagnostik och medicinteknik och agerar brygga mellan akademi, klinik och industri. UBI’s koncept innefattar tre viktiga delar; laborationslokaler och kontor, kritiska kompetenser och expertis, och tillgång till tidig projektfinansiering. Tillgång till ett brett branschnätverk och rigorös kvalitetssäkring gör att UBI’s start-ups och tidiga företag kan utvecklas tryggt medan de fokuserar på sina kärnaktiviteter.

Uminova Innovation

Uminova innovation arbetar för utveckling av affärsidéer till affärer. De vänder sig till forskare, anställda eller studenter vid universitet, sjukhus och andra forskningsinstitut i Umeå. Uminova innovation arbetar också med innovativa affärsidéer från befintliga företag i hela regionen.

Kontakt

Företagslots
090-16 34 35
foretagslotsen@umea.se

Vill du bli uppringd?

Lämna namn och telefonnummer så kontaktar företagslotsen dig så snart som möjligt.
Feedback

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus