Startsida Umeå kommun

Företagsutveckling

Nyföretagande, expansion eller produktutveckling? Export, import eller nya kontakter? Behöver du hjälp eller rådgivning?

ALMI Företagspartner — Almi kan hjälpa till med bl.a. Nyföretagarrådgivning till personer utländsk bakgrund

B.I.C. Factory — är ett fristående idé- och affärsutvecklingscentrum med målet att identifiera och främja unga entreprenörer. I ett eget hus på Umestan företagspark erbjuds de att utveckla produkter och tjänster i samarbete med personer med affärserfarenhet.

Business Sweden — hjälper ditt företag att utveckla din internationella strategi, att göra lönsammare import- och exportaffärer och öka din konkurrenskraft, genom beprövade metoder och närvaro på över 60 marknader.

Connect Norr — är en mötesplats för att sammanföra innovatörer och entreprenörer, investorer, utbildningsväsende, serviceleverantörer och officiella organ.

Enheten för externa relationer (ER) — ER är Umeå universitets samlade resurs för att stärka samarbetet med näringsliv och samhälle — en "mäklare" mellan universitetets fakulteter, institutioner och centrumbildningar, näringsliv och övriga samhälle.

LEIA Accelerator — är ett projekt som riktar sig till jämställda företag i Umeå. De företag som väljs att ingå i projektet får hjälp att accelerera sin utveckling vad gäller t.ex. omsättning, externa tjänster och dylikt.

North Sweden — Norr- och Västerbottens samarbetsorgan för EU-frågor, med kontor i Bryssel.

Nyföretagarcentrum — Nyföretagscentrum ger kostnadsfri, personlig och konfidentiell rådgivning om du funderar på att starta företag

Svensk Handel Övre Norrland — har till uppgift att stärka handelns företag och skapa bättre förutsättningar för handel genom opinionsbildning och kontakt med bl.a. politiker och myndigheter.

Uminova Innovation — arbetar för utveckling av affärsidéer till affärer. Uminova Innovation vänder sig till forskare, anställda och studenter vid universitet, sjukhus och andra forskningsinstitut i Umeå. De arbetar även med innovativa affärsidéer från befintliga företag i hela regionen.

Ung företagsamhet — är en rikstäckande, idell och obunden organisation som arbetar för att ge unga människor en ökad tro på sin egen företagsamhet — med närvaro på de flesta av länets gymnasieskolor.

Västerbottens Handelskammare— Opinionsbildare med 300-talet företag i ryggen.

Kontakt

Karin Björk
företagslots
090-16 16 88
070-653 16 88
karin.bjork@umea.se

Vill du bli uppringd?

Lämna namn och telefonnummer så kontaktar företagslotsen dig så snart som möjligt.Multiple selection

Feedback

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.