Startsida Umeå kommun

Företagsutveckling

Nyföretagande, expansion eller produktutveckling? Export, import eller nya kontakter? Behöver du hjälp eller rådgivning?

ALMI Företagspartner — Almi kan hjälpa till med bland annat nyföretagarrådgivning till personer utländsk bakgrund.

B.I.C. Factory — är ett fristående idé- och affärsutvecklingscentrum med målet att identifiera och främja unga entreprenörer. I ett eget hus på Umestan företagspark erbjuds de att utveckla produkter och tjänster i samarbete med personer med affärserfarenhet.

Business Sweden — hjälper ditt företag att utveckla din internationella strategi, att göra lönsammare import- och exportaffärer och öka din konkurrenskraft, genom beprövade metoder och närvaro på över 60 marknader.

Connect Norr — är en mötesplats för att sammanföra innovatörer och entreprenörer, investorer, utbildningsväsende, serviceleverantörer och officiella organ.

Enheten för externa relationer (ER) — ER är Umeå universitets samlade resurs för att stärka samarbetet med näringsliv och samhälle — en "mäklare" mellan universitetets fakulteter, institutioner och centrumbildningar, näringsliv och övriga samhälle.

LEIA Accelerator — är ett projekt som riktar sig till jämställda företag i Umeå. De företag som väljs att ingå i projektet får hjälp att accelerera sin utveckling vad gäller t.ex. omsättning, externa tjänster och dylikt.

North Sweden — Norr- och Västerbottens samarbetsorgan för EU-frågor, med kontor i Bryssel.

Nyföretagarcentrum — Nyföretagscentrum ger kostnadsfri, personlig och konfidentiell rådgivning om du funderar på att starta företag

Svensk Handel Övre Norrland — har till uppgift att stärka handelns företag och skapa bättre förutsättningar för handel genom opinionsbildning och kontakt med bl.a. politiker och myndigheter.

Uminova Innovation — arbetar för utveckling av affärsidéer till affärer. Uminova Innovation vänder sig till forskare, anställda och studenter vid universitet, sjukhus och andra forskningsinstitut i Umeå. De arbetar även med innovativa affärsidéer från befintliga företag i hela regionen.

Ung företagsamhet — är en rikstäckande, idell och obunden organisation som arbetar för att ge unga människor en ökad tro på sin egen företagsamhet — med närvaro på de flesta av länets gymnasieskolor.

Västerbottens Handelskammare— Opinionsbildare med 300-talet företag i ryggen.

Kontakt

Företagslots
090-16 34 35
foretagslotsen@umea.se

Vill du bli uppringd?

Lämna namn och telefonnummer så kontaktar företagslotsen dig så snart som möjligt.
Feedback

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus