Startsida Umeå kommun

Söka tillstånd

När du ska starta en ny verksamhet eller ändra en befintlig verksamhet är det ofta många lagar och regler som måste följas. Därför är det klokt att kontakta kommunen för att få råd/information om vad som gäller för just er verksamhet.

Information om tillstånd

För att underlätta för er finns det en samlad information om vanliga tillstånd du som företagare kan behöva i länken nedan:

Tillstånd, översikt

Du kan också hitta information under A–Ö,
Vanliga frågor och svar, eller så kan du kontakta företagslotsen.

Tillstånd som inte är kommunala

Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket har samlat information och tjänster från myndigheter för dig som driver eller vill starta företag:

www.verksamt.se


På verksamt.se finns en checklistor för dig som tänker starta olika typer av verksamheter.

Kontakt

Företagslots
Umeå kommun
090-16 34 35
foretagslotsen@umea.se

Vill du hjälpa till?

Har du idéer om hur vi tillsammans kan stärka det lokala näringslivet under coronapandemin?
Hör av dig till Umeå kommun:
naringsliv@umea.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus