Startsida Umeå kommun
Tillståndsguiden

Tillståndsguide

Trevligt att du vill starta upp en verksamhet eller arrangera ett evenemang! Eftersom det är viktigt för kommunen att utvecklas, vill vi underlätta och göra det smidigt för dig. Det kan vara så att du behöver ha kontakt med flera avdelningar inom kommunen för att få de tillstånd som är nödvändiga.

Tillståndsguiden hjälper dig

För att göra det så enkelt som möjligt har vi tagit fram Tillståndsguiden, ett stöd för att lättare hålla reda på vad som gäller. Tillståndsguiden hjälper dig i första hand igenom tillstånd som kommunen hanterar och beviljar.

Tillstånden är till för att din verksamhet eller ditt evenemang ska fungera så bra som möjligt, både för dig och för andra människor. Det kan handla om tillgänglighet, lämplig placering, miljöpåverkan med mera.

Kom ihåg att i vissa fall kan det krävas ytterligare tillstånd från eller kontakter med andra myndigheter, till exempel SkatteverketPolisenLänsstyrelsen och Försäkringskassan.

Du hittar guiderna i menyn under "Innehåll".

Kontakta gärna företagslotsen om du har önskemål om ytterligare guider.

Kontakt

Företagslots
Umeå kommun
090-16 34 35
foretagslotsen@umea.se

Vill du hjälpa till?

Har du idéer om hur vi tillsammans kan stärka det lokala näringslivet under coronapandemin?
Hör av dig till Umeå kommun:
naringsliv@umea.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-01-02

Sidans kortadress: www.umea.se/tillstandsguide