Startsida Umeå kommun

Våra arbetsplatser

Det finns många olika verksamheter inom vård och omsorg och stora möjligheter för dig att hitta den arbetsplats där just du kommer att trivas! Nedan kan du läsa om några av våra arbetsplatser inom äldreomsorg och inom stöd och omsorg.

Äldreomsorg

Hemtjänst

Inom hemtjänst arbetar du ensam med att hjälpa personer i hemmet så att de kan klara sin vardag. Det är oftast, men inte alltid, äldre personer som behöver stöd. När du jobbar inom hemtjänsten får du ett schema där det står vem du ska hjälpa vilken tid och vad du ska göra. Du går, cyklar eller kör bil hem till personen du ska hjälpa.

Vård- och omsorgsboende

Äldre personer som inte klarar av att bo hemma bor på ett vård- och omsorgsboende och behöver ofta mycket hjälp. En del äldre har en demenssjukdom, andra har svårt att röra sig eller på annat sätt klara sig själv. På boendena arbetar vårdbiträden, undersköterskor, sjuksköterskor, fysioterapeuter, sjukgymnaster och arbetsterapeuter.

Stöd och omsorg

Personer som har en funktionsnedsättning kan få stöd i hemmet, personlig assistans eller bo på ett boende. Det kan till exempel vara personer som har en utvecklingsstörning, autism, begåvningsmässig funktionsnedsättning efter en hjärnskada, fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar.

Boenden

Det finns olika boenden med olika inriktning där gruppboende och serviceboende är de vanligaste. Förutom personlig omvårdad och praktisk hjälp i hemmet ingår även fritid som en viktig del i boendet. Du hjälper personen att utvecklas och målet är att personerna ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

Personlig assistans

Personlig assistans får personer som har en varaktigt nedsatt förmåga att själva klara sin vardag. Du arbetar oftast ensam med att hjälpa personen utifrån personens behov av stöd. En del personer har behov av stöd under en viss tid av dygnet medan andra har behov av stöd dygnet runt.

Daglig verksamhet

Personer som har en psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning kan få stöd med sysselsättning och aktiviteter. Som handledare stödjer du personer med aktiviteter som till exempel skapande, caféverksamhet, drama och legoarbeten.

Boendestöd

Vuxna personer som har en psykisk funktionsnedsättning och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning kan få stöd i sin vardag. Det kan vara praktisk hjälp i hemmet eller till exempel att planera och strukturera dygnet och dess händelser.

Frivilliga uppdrag

För dig som vill ge av din tid och göra skillnad för en annan människa finns möjlighet att vara kontaktperson, god man, kontaktfamilj, jourhem, familjehem eller stödfamilj. Du är inte anställd utan får ett arvode för uppdraget.

Utöver beskrivna yrken finns även flera andra olika yrkesgrupper som arbetar med till exempel hemsjukvård, stöd till unga och familjer, handläggning, utveckling och administration.

Varmt välkommen till någon av våra arbetsplatser!

Kontakt

Äldreomsorgens Rekryteringscentrum

090-16 10 86, tryck 2
rekryteringao@umea.se

Telefontid:
måndag, klockan 09.00–12.00
onsdag, klockan 09.00–15.00
fredag, klockan 09.00–12.00
Lunchstängt: 12.00–13.00

Bemanning Stöd och omsorg

090-16 10 82
bemanningso@umea.se

Telefontid:
måndag-fredag, klockan 06.30–15.00
Lunchstängt: 12.00–13.00

Extrajobb, vård och omsorg

Intresserad av extrajobb inom vård och omsorg? Välkommen att skicka in din ansökan via vår annons Extrajobb inom vård och omsorg

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus