Startsida Umeå kommun

Vision, värdegrund och medarbetarskap

Vår vision är att Umeå ska ha 200 000 invånare 2050. Alla ska uppleva att de vinner på att bo och verka i Umeå. Dynamisk tillväxt, attraktiv kompetens och attraktiv livsmiljö är tre framgångsfaktorer som ska hjälpa oss att nå visionen.

Våra politiker sätter visionen och kommunens alla medarbetare utvecklar verksamheterna i visionens riktning. Det gör vi genom en tydlig verksamhetsidé, en värdegrund och engagerade ledare och medarbetare.

Vår värdegrund bygger på medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Oavsett om man jobbar som lärare, undersköterska, byggingenjör eller kock arbetar alla medarbetare för att bidra till välfärd och för att finnas till för våra invånare. Med gemensamma krafter skapar vi ett gott liv i Umeå.

Ledare sätter tydliga mål och skapar möjligheter för medarbetarna att göra ett bra jobb i sin verksamhet. Det är viktigt att de utvecklas och har inflytande över sitt arbete. Alla förslag till förbättringar och nya idéer är välkomna.

Illustration av vision, Umeå kommun

Klicka på bilden för att öppna en större bild.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus