Startsida Umeå kommun

Praktik för studenter

Arbetspraktik inför utbildning inom vård och omsorg

Umeå kommun tar emot förfrågningar om arbetspraktik från arbets­förmedlingen, ungdomscentrum, grundskola, stiftelser med flera, där syftet är att ge personen en erfarenhet inför utbildningsval inom vård och omsorg.

För mer information, kontakta:

Kristin Appelblad
090-16 17 46
kristin.appelblad@umea.se

Arbetsterapeut

Umeå kommun tar emot cirka 15 studerande per läsår för praktik i kommunen. Praktikplatserna rapporteras till programmets studievägledare, som fördelar platserna.

Arkitekt, stadsplanerare, byggnadsingenjör

Samhällsbyggnad tar emot en studerande per läsår, men inte vårterminen 2019.

För mer information, kontakta:

Cecilia Marklund Svensson
090-16 23 57
cecilia.marklund.svensson@umea.se

Brandingenjör

Brandförsvar och säkerhet tar emot en brandingenjörselev som går RUB-året vid LTH/SRV per läsår. Praktikplatserna rapporteras till SRV/universitetet, som fördelar platserna.

För mer information, kontakta:

Fredrik Weinehall
chef för räddningsverksamheten
fredrik.weinehall@umea.se

Ekonom

För mer information, kontakta:

Malin Westerberg Blom
090-16 11 60
070-646 11 60
malin.blom@umea.se

Fysioterapeut

Kommunen tar emot 15 fysioterapeutstuderande per läsår till praktikplatser inom kommunen. Praktikplatserna rapporteras till programmets studievägledare, som fördelar platserna.

Jurist

Stadsledningskontoret tar emot en studerande per läsår. Praktikplatsen rapporteras till programmets studievägledare, som anvisar platsen till en student. Ej obligatorisk praktik.

Landskapsarkitekt/annan utbildning vid SLU

För mer information, kontakta:

Michael Holmström
090-16 14 31 
michael.holmstrom@umea.se

Lantmätare, lantmäteriingenjör, GIS-ingenjör

Lantmäteri tar emot upp till tre studerande per läsår.

För mer information, kontakta:

Marie Häggström
marie.haggstrom@umea.se

Lärare

För- och grundskolan, gymnasie- och vuxenutbildningen och kommunala verksamheter i Holmsund-Obbola, Hörnefors och Sävar tar emot cirka 700 lärarstudenter per läsår på verksamhetsförlagd utbildning (vfu). Överenskommelse finns mellan utbildningen och kommunen, bland annat om hur många platser som kommunen ställer upp med. Praktikplatserna fördelas av kommunens vfu-samordnare.

Vård- och omsorg, gymnasie- och vuxen­utbildningen

Umeå kommun tar emot studerande på vård- och omsorgsprogrammet från gymnasie- och vuxenutbildning för arbetsplatsförlagd utbildning (APL).

För mer information, kontakta:

Kristin Appelblad
090-16 17 46
kristin.appelblad@umea.se

Miljö- och hälsoskydd

Miljö- och hälsoskydd tar emot två studerande per termin. Praktikplatserna rapporteras till programmets studievägledare, som fördelar platserna. Det finns också möjlighet att göra kortare praktik om man läser på annat sätt.

För mer information, kontakta:

Arvid Lundberg
090-16 16 59
arvid.lundberg@umea.se

Kommunikatör

Läser du till kommunikatör, språkkonsult eller något annat inom kommunikation? Kommunen erbjuder praktik när det finns behov och möjlighet att ta emot.

Om du går programmet för medie- och kommunikationsvetenskap (MKV) och söker praktik inför slutet av vårterminen, sök gärna senast 30 november. Då får du besked under december om du kan få praktikplats. Har du inte hunnit ansöka i tid, skicka gärna in din ansökan ändå så fort som möjligt.

Om du läser en annan utbildning eller söker en annan typ av praktik kan du söka när som helst under året.

För mer information och ansökan, kontakta:

Kommunikationsavdelningen
kommunikation@umea.se

Personalvetare

På verksamheternas personalavdelningar tar man emot totalt 3 studerande per läsår. Genom kontakter mellan programmets studievägledare och kommunens praktiksamordnare ordnas förtursplatser för studeranden med barn. Därefter kan övriga studenter som är intresserade kontakta praktiksamordnare i kommunen:

Jonatan Söderström
090-16 48 22  
070-640 16 48
jonatan.soderstrom@umea.se

Sjuksköterska

Umeå kommun tar emot cirka 300 sjuksköterskestuderande per år för verksamhetsförslag utbildning VFU (praktik) inom kommunen. VFU-platserna rapporteras till programmets studievägledare, som fördelar platserna.

Läs mer på www.umea.se/praktikcentrum.

Socionom

Överenskommelse finns mellan Socialtjänsten och Institutionen för socialt arbete om att årligen ta emot 41 studerande från socionomprogrammet vid Umeå universitet.  Institutionen meddelar önskemål om platser för VFU, verksamhetsförlagd utbildning, till kommunens praktiksamordnare som fördelar platserna.

Se vidare www.umea.se/praktikcentrum.

Studie- och yrkesvägledare

För- och grundskolan och gymnasie- och vuxenutbildningen tar emot 7–8 studenter per läsår på verksamhetsförlagd utbildning (vfu). Praktikplatserna rapporteras till programmets vfu-enhet, som fördelar platserna.

Trafikplanerare

Gator och parker tar emot en studerande per läsår.

För mer information, kontakta:

Marie Frostvinge
090-16 13 85
marie.frostvinge@umea.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus