Startsida Umeå kommun

Verksamhetsförlagd utbildning

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU), är den del av lärarutbildningen som genomförs i förskolor och skolor.

Umeå kommun är utvald att tillsammans med Umeå universitet delta i en femårig försöksverksamhet med övningsskolor som regeringen avsatt medel för.

Syftet med projektet är att skapa en lärarutbildning med tydligare fokus på att utveckla studenternas kunskaper om undervisning och lärande. Genom ett utökat samarbete med utvalda skolor förväntas också projektet leda till en förhöjd kvalitet av den verksamhetsförlagda utbildningen.

Projektet omfattar alla pedagogiska verksamheter, från förskola till gymnasieskola och löper från ht 2015 till ht 2019.

Övningsskolor:
Gymnasieskolor: Dragonskolan och Midgårdsskolan.
Grundskolor: alla skolor i skolområde Nord och Öst.
Förskolor: alla förskolor i skolområde Nord, Öst och Syd.

Lärarutbildningen

För- och grundskolan och gymnasie- och vuxenutbildningen tar emot cirka 700 lärarstudenter per läsår på verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Överenskommelse finns mellan utbildningen och kommunen, bland annat om hur många praktikplatser som kommunen ställer till förfogande. Praktikplatserna fördelas av kommunens VFU-samordnare.

Studie- och yrkesvägledare

För- och grundskolan och gymnasie- och vuxenutbildningen tar emot 7–8 studenter per läsår på verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus