Startsida Umeå kommun

Avgifter

Serveringstillstånd

Tillstånd

Avgift *)

Nyansökningar/ägarbyten

8 500 kr

 

 

Utökade serveringstillstånd (stadigvarande)

3 500 kr

Utökade serveringstillstånd (tillfälligt)

1 500 kr

 

 

Tillfälliga tillstånd till allmänheten

5 000 kr

Tillfälliga tillstånd till allmänheten mer än 1 dag

5 500 kr


 

Tillfälliga tillstånd till allmänheten begränsad sluten grupp **) med max 15 deltagare

 

 • 1 tillfälle

1 200 kr

 • 2 tillfällen

1 300 kr

 • 3 tillfällen

1 500 kr

 

 

Tillfälliga tillstånd till slutet sällskap med max 150 deltagare


 • 1 tillfälle

800 kr

 • 2 tillfällen

900 kr

 • 3 tillfällen

1 100 kr

 

 

Cateringtillstånd vid serveringsställe


 • utan serveringstillstånd

8 500 kr

 • med stadigvarande serveringstillstånd

3 500 kr

 

 

Provsmakningstillstånd vid tillverkningsställe


 • utan serveringstillstånd

8 500 kr

 • med stadigvarande serveringstillstånd

3 500 kr

 

 

Provsmakningstillstånd vid arrangemang


 • med tilfälligt serveringstillstånd

1 500 kr

 • utan serveringstillstånd, fler än 150 deltagare

5 000 kr

 • utan serveringstillstånd, fler än 150 deltagare, mer än 1 dag

5 500 kr

 • utan serveringstillstånd, max 150 deltagare, 1 tillfälle

800 kr

 • utan serveringstillstånd, max 150 deltagare, 2 tillfällen

900 kr

 • utan serveringstillstånd, max 150 deltagare, 3 tillfällen

1 100 kr

 

 

Anmälan om att kretsen med PBI (personer med betydande inflytande) förändras

2 000 kr

 

 

Tillstånd för gemensamt serveringsutrymme

2 500 kr/sök

*) I avgiften för tillfälliga tillstånd till allmänheten har en administrativ tillsynsavgift inräknats om 750 kronor som betalas tillbaka vid avslag.

**) Tillfällena för slutna sällskap och allmänheten får inte ha längre mellanrum än fyra veckor avseende två tillfällen och sex veckor avseende tre tillfällen per ansökan. Är det längre mellanrum måste en ny ansökan ske.

Tillsyn

För stadigvarande serveringstillstånd tillkommer tillsynsavgift. Cateringtillstånd och provsmakningstillstånd vid tillverkningsställe utan serveringstillstånd har en årlig tillsynsavgift.

Fast avgift

Kr

Årlig, fast, administrativ tillsynsavgift oavsett omsättning

1 500 kr

 


Härutöver tillkommer en rörlig avgift för löpande tillstånd till allmänheten som baseras på företagets omsättning av alkoholdrycker.

Årsomsättning alkoholdrycker, kronor

Avgift

0 - 50 000

1 500 kr

50 001 - 100 000

2 000 kr

100 001 - 250 000

3 000 kr

250 001 - 500 000

4 000 kr

500 001 - 1 000 000

5 000 kr

1 000 001 - 1 500 000

6 000 kr

1 500 001 - 2 000 000

7 000 kr

2 000 001 - 3 000 000

10 000 kr

3 000 001 - 4 000 000

12 000 kr

4 000 001 - 5 000 000

14 000 kr

5 000 001 - 6 000 000

16 000 kr

6 000 001 - 8 000 000

18 000 kr

8 000 001 - 12 000 000

19 000 kr

12 000 001 - 16 000 000

20 000 kr

16 000 001 - W

21 000 kr

 

Servering efter 01:00

Restauranger som har serveringstid till kl 02:00 och serverar efter kl 01:00 har en extra årsavgift om 2 000 kr för den timmen.

Guide till serveringstillstånd

Typ av verksamhet?

Restaurang, festvåning, slutet sällskap, klubb, förening,
personalfest, festival.

Privat fest utan vinstintresse,
t ex bröllop,
50-årsfest.

pil ned
pil ned
pil ned
pil ned
pil ned
pil ned
pil ned
pil ned

Det sökande gör

Det kommunen gör

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus