Startsida Umeå kommun

Receptfria läkemedel

För att få sälja receptfria läkemedel på annat försäljningsställe än på apotek ska du anmäla din verksamhet till Läkemedelsverket.

Hur anmäler jag?

Du anmäler genom att fylla i en anmälan på Läkemedelsverkets webbplats.

När kan jag starta min verksamhet?

Försäljningen kan påbörjas så snart anmälan har skickats in. När din anmälan tagits emot av Läkemedelsverket får du en bekräftelse via mejl.

Vad kostar det?

Läkemedelsverket tar ut en årsavgift på 1 600 kronor per försäljningsställe. Umeå kommun tar ut en avgift på 1004 kronor för den årliga tillsynen.

Årsavgiften är densamma oavsett om du väljer att saluföra ett litet eller stort läkemedelssortiment.

Vilka produkter får jag sälja?

Vilka läkemedel som är tillåtna att försäljas utanför apotek bedöms och beslutas av Läkemedelsverket och publiceras på deras hemsida.

Varför måste jag anmäla verksamheten?

Miljö- och hälsoskydds inspektörer gör regelbundna kontroller i de butiker som anmält försäljning av receptfria läkemedel. Vid dessa besök kontrolleras bland annat att ingen försäljning sker till minderåriga och att produkterna förvaras på ett lämpligt sätt.

Vad gäller vid ett ägarbyte?

Anmälan är personlig och behöver förnyas om företaget byter ägare. Även andra ändringar som till exempel flytt av verksamheten, ändring av faktureringsadress eller bolagsform ska anmälas till Läkemedelsverket.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus