Startsida Umeå kommun

Avgifter för tobak, e-cigaretter, folköl och vissa receptfria läkemedel i Umeå kommun

  • Enligt 8 kap 1,2 §§ lag om tobak och liknande produkter får kommunen ta avgift för prövning och tillsyn av tobak och e-cigaretter.
  • Enligt 7 kap 13 § alkohollagen får kommunen ta avgift för tillsyn av folkölsförsäljning
  • Enligt 23 § lagen om försäljning av vissa receptfria läkemedel får kommunen ta avgift för tillsynen av försäljningen.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-05-27 §§ 132, 133, 134 att följande avgifter ska gälla i Umeå kommun vid detaljhandel med tobak och liknande produkter, folköl samt receptfria läkemedel.

‌Ansöknings- och anmälningsavgifterTobak

8032 kr*

E-cigaretter

1004 kr

Folköl

1004 kr

Receptfria läkemedel

Anmälan görs till Läkemedelsverket


*Vid ansökan om tillstånd att sälja tobak ska fakturan för handläggningsavgiften betalas innan handläggningen i ärendet kan påbörjas.

Årliga tillsynsavgifterTobak

3514 kr                                   

E-cigaretter

1004 kr

Folköl

1004 kr

Receptfria läkemedel

1004 kr


Årlig tillsynsavgift uttas från och med första året som verksamheten bedrivs (undantaget avgiften för tobak).


Övriga avgifterTimavgift tobak, e-cigaretter,

folköl, receptfria läkemedel

(vid extra tillsyn och befogade klagomål)

1004 kr

Anmälan om ändring av tobakstillstånd

3012 kr


Kontakt

Miljö- och hälsoskydd
090-16 10 00 (växel)
miljoochhalsoskydd@umea.se