Startsida Umeå kommun

Transporttillstånd

Om du ska genomföra en transport som överstiger största tillåtna bredd, längd eller vikt måste du ansöka om ett transporttillstånd. Mer detaljerade upplysningar finns i formuläret.

Om transporten berör mer än en kommun, gör ansökan via Trafikverkets webbplats.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus