Startsida Umeå kommun
Bild på ritningar, lyftkranar och lokal

Tekniska anvisningar för fastighetsområdet

Här hittar du anvisningar som ska användas vid projektering och byggande av lokaler för Umeå kommun. De ska tillämpas av alla som utför projekteringsuppdrag.

Anvisningarna används för att de lokaler som överlämnas till kommunens verksamheter ska vara så ändamålsenliga och felfria som möjligt. Lokalerna ska vara producerade utifrån ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv och ta stor hänsyn till miljö, energiförbrukning och förvaltningseffektivitet.

Tekniska anvisningar för lokaler

Numrering framför varje kapitel står för benämningen i Boverkets byggregler, BBR.

Hela dokumentet

Umeå kommuns tekniska anvisningar (pdf)

Länkar till varje kapitel i dokumentet

Om du är intresserad av en specifik del i de tekniska anvisningarna, klicka på det kapitel du vill läsa mer om (direktlänken till varje kapitel fungerar tyvärr inte om du surfar via mobiltelefon/surfplatta).

A. Allmänna anvisningar (sida 5)

1. Utemiljö – skola, förskola, äldreboende och gruppboende (sida 20)

2. Energi och miljö (sida 37)

3. Hus (sida 46)

5. VA-, VVS-, kyl- och processmediesystem (sida 74)

6. El- och telesystem (sida 90)

8. Styr- och övervakning (sida 104)

Kontakt

Fastighet
Umeå kommun
090-16 10 00 (växel)
fastighet@umea.se

Hela dokumentet
Umeå kommuns tekniska anvisningar

Umeå kommuns tekniska anvisningar (pdf, 3,19 MB) 

Version 2020:2

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-05-12

Sidans kortadress: www.umea.se/tekniskaanvisningar