Startsida Umeå kommun

Akut hjälp, krishantering

I en nödsituation eller vid livshotande sjukdomstillstånd - ring larmnumret 112.

Om du behöver akut hjälp från socialtjänsten kontakta mottagningsenheten (090-16 10 02) eller socialjouren (090-16 30 50) .

 

Trygghetsplats för avlastning

Om du som vårdar en anhörig eller närstående får akut behov av avlösning erbjuder Umeå kommun trygghetsplatser.

Telefonnummer och länkar

Telefonnumren som är bra att skriva ner och ha i plånboken eller hemma:

112 Nödnummer vid fara för liv, egendom och miljö

114 14 Polisens nummer vid icke akuta händelser

1177 Sjukvårdsrådgivning

113 13 Informationsnummer vid olyckor och kriser

SOSAlarm.se

Krisinformation.se

Dinsakerhet.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.