Startsida Umeå kommun

Förebyggande information vid 75 år

Det år du fyller 75 år bjuds du in till en informationsträff. Du får då information om och tips på hur du kan leva ett aktivt och hälsosamt liv.

Social gemenskap och stöd

Att känna sig socialt delaktig är en förutsättning för att kunna förstå det samhälle vi lever i. Här spelar politiken, folkrörelserna, kulturen, folkbildningen och föreningslivet en stor roll både för samhället och enskilda. Som senior kan du bidra med viktiga kunskaper och erfarenheter. Möjligheten att kunna påverka och känna delaktighet är grundläggande för en god hälsa.

Meningsfullhet

Vad som uppfattas som meningsfullt är individuellt. Det kan exempelvis vara att känna sig delaktig i samhället eller att klara sig själv i vardagen – att själv kunna handla, laga mat eller besöka vänner.

Fysisk aktivitet

De positiva effekterna av fysisk aktivitet och utevistelse är många. Effekterna är ökat välbefinnande, stärkt skelett, bevarad muskulatur och rörlighet. Fysisk aktivitet och utevistelse motverkar övervikt, förbättrar sömnkvaliteten, och främjar den mentala och sociala hälsan. Fysisk aktivitet kan vara viktigt för att behålla sin funktion och sitt oberoende.

Goda matvanor

Maten och trivsamma måltider har stor betydelse för hälsa och välbefinnande. Många har redan goda matvanor och att främja dessa bidrar till välbefinnande och god hälsa.

Så kan du förebygga en fallolycka

Du får även information upp vad som är viktigt att tänka på för att förebygga fallolyckor.

Inbjudan kommer med posten

Du som fyller 75 år 2020 får en inbjudan med posten under året. Gruppträffarna riktar sig till dig som inte har beviljad hjälp i hemmet som t. ex. hemtjänst.

Kontakt

Lena Tannfors
090-16 17 79
lena.tannfors@umea.se

Marianne Bäckström
090-16 17 64
marianne.backstrom@umea.se