Startsida Umeå kommun

Aktrisens träffpunkt

För att minska spridningen av coronaviruset hålls samtliga träffpunkter inom Umeå kommuns äldreomsorg stängda från måndag 16 mars 2020 och så länge situationen kräver det. Detta gäller även all lättgymnastik.

Aktrisens träffpunkt är en mötesplats för daglediga. På träffpunkten finns möjlighet att köpa fika och det erbjuds också olika aktiviteter som till exempel informations­tillfällen, föreläsningar och underhållning. 

Programfolder våren 2020 för utskrift

Arrangör: Umeå kommun i samverkan med ABF Umeåregionen, Funktionsrätt Umeå, Vuxenskolan, Svenska kyrkan/Sensus,Medborgarskolan, Frivilligcentralen

Kontakt

Lena Kapstad
090-16 30 78
lena.kapstad@umea.se

Öppettider

Måndagar klockan 13.00–15.00

Besöksadress

Aktrisgränd 17
södra entrén, 3 trappor
Umedalen
(huset är märkt K3 på gaveln)

Buss nr 1 till Umedalen, avstigning vid busshållplats Löftets gränd.

Hitta till Aktrisen (hitta.se)

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-06-02

Sidans kortadress: www.umea.se/aktrisentraffar