Startsida Umeå kommun

Ansök om stöd

Så här går ansökningsprocessen till:

1. Kontakta

Först kontaktar du socialtjänstens mottagningsenhet.

2. Information vid hembesök

En biståndshandläggare kontaktar dig och bokar en tid för hembesök. Vid hembesöket får du muntlig och skriftlig information om kommunens stöd.

3. Ansök

Nästa steg är att du gör en ansökan om stöd. Ansökan kan du göra muntligt vid hembesöket/telefonsamtalet eller skriftligt genom att fylla i en ansökningsblankett. Det är bra om du i förväg tänker igenom vad du inte längre själv klarar av.

4. Utredning

Utifrån din ansökan utreder biståndshandläggaren vilket stöd du har rätt till. Utredningen är skriftlig och du har rätt att läsa den och göra tillägg innan beslutet om vilket stöd du är berättigad till fattas. Om det krävs uppgifter från exempelvis läkare eller annan medicinsk personal behöver vi ditt samtycke.

Planering av stöd efter sjukhusvistelse

Om du vårdas på sjukhus och behöver hjälp när du skrivs ut ska sjukvården informera äldreoomsorgen om detta. En biståndshandläggare kontaktar då dig och planerar insatserna.