Startsida Umeå kommun

Ansök om stöd

Om du vill ansöka om stöd kontaktar du mottagningsenheten för mer information. Det är bra om du i förväg tänker igenom vad du inte längre själv klarar av. I första hand kan du få stöd med de saker som du behöver för att din vardag ska fungera. Tillsammans med dig - och om du vill din närstående - tar vi fram en så bra lösning för dig som möjligt. Så här går ansökningsprocessen till:

1. Kontakt

Först kontaktar du socialtjänstens mottagningsenhet. Du kan ringa, skriva till oss eller lämna in ansökan på webben.
Kontaktuppgifter

2. Information

En biståndshandläggare kontaktar dig och bokar in ett hembesök då du får muntlig och skriftlig information om kommunens stöd och omsorg. Du avgör själv vem du vill ska delta vid besöket, kanske vill du att någon närstående ska vara med. Hembesök är inget krav, men oftast är det uppskattat att få information i sin hemmiljö.

3. Ansökan

Nästa steg är att du gör en ansökan om stöd. Ansökan kan ske muntligt vid hembesöket/telefonsamtalet eller skriftligt. I ansökan anger du vad du behöver hjälp med.
Ansökningsblankett

4. Utredning

De uppgifter du lämnar är underlaget för utredningen som handläggaren gör av dina behov. Utredningen är skriftlig och du har rätt att läsa den och göra tillägg innan beslutet om vilket stöd du är berättigad till fattas.

I utredningen kan det ibland behövas annan information. Det kan vara uppgifter från läkare eller annan medicinsk personal, eller från hemtjänsten, om du redan har det. Till detta behöver vi ditt samtycke.

Planering av stöd efter sjukhusvistelse

Om du vårdas på sjukhus och behöver stöd och hjälp efter sjukhusvistelsen ska hälso- och sjukvården informera socialtjänsten om att du har behov av insatser. En biståndshandläggare kommer att ta kontakt med dig och eventuella anhöriga för att planera för vilken hjälp du behöver när du skrivs ut från sjukhuset.

Mer information

Klagomål och synpunkter

Sekretess och behandling av personuppgifter

Kvalitetsarbete

Äldrenämnden beslutade i oktober 2017 att upphöra med förenklad ansökan om äldreomsorg.