Startsida Umeå kommun

Hembesök för ett gott åldrande

Du som bor i Umeå kommun erbjuds under det år du fyller 75 år ett hembesök. Hembesöken vänder sig till dig som bor i eget boende och i dagsläget inte har behov av hemtjänst.

Vid hembesöket pratar vi om det som påverkar din vardag och som känns viktigt för dig. Vi tar upp frågor som berör hälsa, kost, motion och säkerhet i vardagen. Vi informerar även om vilket stöd och utbud av aktiviteter som kommun och övriga samhället kan erbjuda.

Hembesöket är gratis och vi som gör hembesöken har tystnadsplikt.

Kontakt

Lena Tannfors
090-16 17 79
lena.tannfors@umea.se

Lena Kapstad
090-16 30 78
lena.kapstad@umea.se

Riitta Päivärinta
090-16 21 78
riitta.paivarinta@umea.se