Startsida Umeå kommun

Vård- och omsorgsboende

På ett vård- och omsorgsboende ges vård och omsorg dygnet runt utifrån de boendes individuella behov. Målsättningen är att man ska få bo kvar i sitt hem så länge det är möjligt och när behovet är för stort kan en plats på ett vård- och omsorgsboende bli aktuellt.

Du erbjuds en ledig plats

När du ansökt och beviljats en plats på vård- och omsorgsboende erbjuds du en plats så snart det finns en ledig. Du kan inte välja vilket boende du får plats på.

Läs mer om att ansöka om vård och omsorg.

Enheter vid specifika behov

Vissa avdelningar är extra anpassade för personer med demens. För dig som pratar finska finns en avdelning på Ersboda vård- och omsorgsboende med finskspråkig personal.

Servicehus

Servicehus är en boendeform som liknar vård- och omsorgsboende men för personer med ett lägre behov av vård och omsorg. I Umeå kommun fasas servicehusen succesivt ut. De personer som bor på servicehus kommer att få sitt behov av vård och omsorg tillgodosett i andra boendeformer. 2018 finns boendeformen servicehus som en del av följande tre vård- och omsorgsboenden: Haga, Hemgården och Holmsund.

Att bo på vård- och omsorgsboende

Det finns både privat och kommunalt drivna boenden. På varje boende finns mellan 32 och 100 lägenheter. Alla måltider serveras på boendet.

Du har en egen mindre lägenhet med plats för soffa och säng samt egen toalett. Kök och vardagsrum är gemensamma utrymmen för samtliga boende.

Om din partner önskar bo tillsammans med dig på boendet betalar hen en särskild avgift för medboende.

Kontaktpersonal

Du får en kontaktpersonal som har ett särskilt ansvar att tillsammans med dig utforma din vardag. Det är i första hand till din kontaktpersonal som du vänder dig om du har frågor eller vill framföra klagomål.

Individuell plan

Alla som har stöd av äldreomsorgen har en individuell plan för sin vård och omsorg – en genomförandeplan. I genomförandeplanen beskrivs hur du vill att vården och omsorgen ska utföras. Din plan skrivs tillsammans med dig, eventuella närstående och personal. Planen följs upp regelbundet.

Information om genomförandeplan.

Om du önskar kan du skriva ner din levnadsberättelse. Levnadsberättelsen är ett komplement till genomförandeplanen. I berättelsen beskriver du bland annat hur du vill bli bemött och hur du idag upplever livskvalitet, det ökar personalens kunskaper om vad som är och har varit viktigt för dig.

Mall för levnadsberättelse.

Sjuksköterska, läkare, arbetsterapeut och sjukgymnast

Sjuksköterska finns på varje vård- och omsorgsboende. Läkare från hälsocentral gör regelbundna besök och det finns tillgång till arbetsterapeut och sjukgymnast vid behov.

Möjlighet att påverka

Varje vård- och omsorgsboende har regelbundna brukar- och närståendeträffar. Dessa träffar ger möjlighet för boende och närstående att samverka och påverka verksamheten.

Synpunkter och förbättringsförslag

Verksamheten följs upp via exempelvis enkäter med syftet att samla in synpunkter och förbättringsförslag.

Läs mer om kvalitetarbetet.

Kvalitetsdeklarationen redovisar vad du har rätt att förvänta dig av oss.

Läs mer i kvalitetsdeklarationen.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus