Startsida Umeå kommun

Vård- och omsorgsboenden
i Umeå kommun

Följande boenden för personer över 65 år med ett stort vårdbehov finns i Umeå kommun. Klicka på boendets namn för mer detaljerad information.

De flesta vård- och omsorgsboenden i Umeå kommun finns även på Facebook. Där kan du ta del av aktiviteter som arrangeras på respektive boende. Exempelvis Ersboda vård- och omsorgsboende

I Socialstyrelsens äldreguide kan du jämföra vård- och omsorgsboenden i hela Sverige. Både kommunala, privata och ideella verksamheter finns med.

Äldreguiden

Du ansöker om vård- och omsorgsboende hos kommunens äldre- eller funktionsnedsättningskonsulenter.

Kontakta socialtjänsten för att ansöka om vård- och omsorgsboende