Startsida Umeå kommun

Anhörigstöd

Att hjälpa en närstående som är långvarigt sjuk, äldre, funktionshindrad, har ett missbruk eller psykisk ohälsa kan på många sätt vara givande och meningsfullt, men kan ibland också innebära påfrestningar. Umeå kommun kan ge dig som anhörig olika former av stöd utifrån din och din närståendes situation.

Informationen om anhörigstöd riktar sig till dig vars närstående bor i eget boende, dvs det som benämns ordinärt boende.

Anhörigkonsulenterna ger dig stöd

Om du som anhörig har behov av att prata med någon utifrån den situation du befinner dig i, kan du kontakta anhörigkonsulenterna. De kan ge stöd, råd och information. Det kan ske genom telefonsamtal, besök hos anhörigkonsulent eller hembesök. Anhörigkonsulenterna har tystnadsplikt.

Samtalsgrupper och utbildning

Anhörigkonsulenterna ordnar aktiviteter som riktar sig till dig som anhörig. Du kan till exempel delta i samtalgrupp eller få utbildning i bland annat förflyttningsteknik.

Varje år i oktober uppmärksammas nationella anhörigdagen i samverkan med kommunens anhörigråd.

Anhörig och närstående

I kommunen använder vi begreppet anhörig för den som som hjälper någon som på grund av ålderdom, sjukdom eller funktionsnedsättning inte längre klarar vardagen på egen hand. Anhörig kan vara maka/make, sambo, släkt eller god vän eller någon annan som har en nära relation till den som behöver hjälp. Den som behöver hjälp benämns närstående.

Stöd till barn och unga som är anhörig

Det finns flera verksamheter som erbjuder stöd till barn och ungdomar som lever i familjer med psykisk ohälsa eller missbruk- och beroendeproblematik.

Barnkraft -stöd till barn i familjer med psykisk ohälsa eller missbruk

Tonårskraft -stöd till barn 13-15 år i familjer med psykisk ohälsa eller missbruk

Ingången -alkohol- och drogmottagning för ungdomar

Ungdomshälsan (umo.se)

Anhörigkonsulenter

Annette Bergstrand
090-16 21 88
annette.bergstrand@umea.se

Kristina Sandgren
090-16 43 19
kristina.sandgren@umea.se

Marianne Bäckström
090-16 17 64 marianne.backstrom@umea.se

Riitta Päivärinta
090-16 21 78
riitta.paivarinta@umea.se
(talar svenska och finska)

Anhörigdagen 4/10

Sidan har granskats 2019-09-19

Sidans kortadress: www.umea.se/anhorig