Startsida Umeå kommun

Avlösning i hemmet

Syftet med avlösning är att underlätta för dig som vårdar en närstående i hemmet.  Med avlösning får du möjlighet till vila, rekreation och sociala aktiviteter.

Biståndsprövad avlösning

Biståndsprövad avlösning innebär att man ansöker om avlösning hos kommunen. En biståndshandläggare utreder vilket hjälpbehov den du vårdar har och vilken avlösning du som anhörig har behov av. Handläggaren beslutar sedan om du är berättigad till avlösning. Ansökan prövas utifrån socialtjänstlagen (SoL).

Du som ansöker måste leva i samma hushåll som din närstående. Avlösningens omfattning beror på vilket behov av avlösning du som vårdar har.

Avlösningen innebär att personal från hemtjänsten kommer hem till dig som vårdar en närstående och avlöser dig i omvårdnadsarbetet under en avtalad tid.  Du får själv bestämma om den ska ombesörjas av kommunen eller av ett enskilt företag som kommunen godkänt, så kallade hemtjänstutförare.

En avgift, beroende på avlösningens omfattning, utgår enligt hemtjänstens taxa.

Läs mer om hemtjänst och de olika hemtjänstutförarna

Flexibel avlösning utan biståndsprövning

Du som vårdar en vuxen närstående kan få avgiftsfri avlösning 25 timmar per månad utan biståndsbeslut. Stödet riktar sig till dig som inte kan lämna din närstående ensam mer än kortare stunder och ni måste bo tillsammans. Avlösningen ska bidra till att bibehålla sociala kontakter och ge möjlighet att utöva egna intressen och aktiviteter.

Kontakt

Biståndsbeprövad avlösning:

ansök om äldreomsorg
ansök om funktionshinderomsorg

Flexibel avlösning:
Lena Tannfors
090-16 17 79
lena.tannfors@umea.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus