Startsida Umeå kommun

Dagverksamhet

Dagverksamhet är till för personer som bor kvar i det egna hemmet, inte är yrkesverksamma och som har behov av stöd och omsorg för att få det egna behovet av social samvaro tillgodosett. Dagverksamhet riktar sig även till anhöriga som har behov av avlösning under några timmar.

Aktiviteter utifrån individuella behov

Målsättningen är att alla som vistas på dagverksamheterna ska känna gemenskap i en lugn och trivsam miljö. Aktiviteter som erbjuds, planeras och genomförs individuellt eller tillsammans i grupp. Exempel på aktiviteter är samtal, högläsning, gymnastik, promenader, köksaktiviteter, musik och sång.

Vem får komma till dagverksamheten?

Att komma till en dagverksamhet är behovsprövat. En utredning görs för att avgöra om behov av dagverksamhet finns. Ansökan prövas utifrån socialtjänstlagen (SoL).

Kontaktperson

Den som beviljas dagverksamhet får en kontaktperson. Kontaktpersonen ansvarar för att det upprättas en genomförandeplan utifrån individuella behov och förutsättningar.

Här finns kommunens dagverksamheter

  • "Freja", Aktrisen, Umedalen
  • "Aurora", Aktrisen, Umedalen
  • "Fortuna", Hemgården
  • "Rönnen", Haga
  • "Violen", Hemgården
  • Bruksbacken, Sävar
  • Solgården, Hörnefors
  • Eriksdal, Holmsund

Vad kostar det?

Dagverksamhet är kostnadsfritt. Den kostnad som uppstår är eventuella resor till och från dagverksamheten samt mat och fika (62 kr).