Startsida Umeå kommun

Föreningar erbjuder stöd

Det finns föreningar i Umeå och även nationellt, som erbjuder stöd till dig som är anhörig. 


Afasiföreningen i Umeå
www.afasi.se

Attention
www.attention-umea.se

Autism- & Aspergerföreningen
www.autism.se/vasterbotten

Demensföreningen Umeå
www.demensforbundet.se/foreningar/umea
Telefonrådgivning Demensförbundet 0485-375 75

Frivilligcentralen
Frivilligcentralen

Föräldraföreningen mot narkotika (FMN)
www.fmn-umea.se

FUB Umeå
www.fub.se/lokalt/fub-umea

Funktionsrätt Umeå
www.umea.hso.se

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Umeå
www.hjarnet.nu

IFS Umeå Intresseföreningen för schizofreni och liknande psykoser
www.ifsumea.se

Kärngården
www.karngarden.se

MIND för psykisk hälsa
www.mind.se/hitta-hjalp/stodverksamheter/foraldralinjen

Neuro Umebygden
www.neuro.se/umebygden

OCD föreningen i Umeå
www.umea.hso.se/Om-oss/Medlemsforeningar/OCD-Foreningen-Ananke-i-Umea

Parkinsonföreningen i Umeå
www.parkinsonforbundet.se

Riksförbundet Balans
www.balansriks.se

RSMH Umeå
www.rsmh-umea.se

Röda korset i Umeå
www.umeakretsarna.se

Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd (SPES)
www.spes.se

Spelberoende och anhöriga
www.spelberoendegruppen.com/umea

Strokeföreningen Umeå med omnejd
www.strokevasterbotten.se/336474543

Anhörigas Riksförbund

Anhörigas Riksförbund är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som stödjer anhöriga och anhörigvårdare oavsett ålder, kön eller diagnos hos den som vårdas. Vi verkar för att stötta anhöriga som på olika sätt är med i vården av en närstående.

Anhörigas Riksförbund har en nationell stödtelefon, Anhöriglinjen, som bemannas av anhöriga med stor erfarenhet.

Telefon: 0200-239 500
Telefontid: måndag, tisdag, torsdag och fredag kl. 10.00–12.00 samt

kl. 13.30–15.00 och onsdag kl. 19.00–21.00
Läs mer här www.anhorigasriksforbund.se


Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus