Startsida Umeå kommun

Korttidsvistelse

Målet är att du ska kunna bo kvar i ditt eget hem så länge som möjligt med hjälp av hemtjänst och hemsjukvård. Om du under en kortare period behöver omsorg som inte kan tillgodoses hemma kan korttidsvistelse vara ett bra alternativ. Det kan exempelvis vara om du behöver rehabilitering efter ett sjukhusbesök eller om en anhörig skulle behöva avlastning. Syftet med korttidsverksamhet är att erbjuda högkvalitativ omsorg som hjälper dig stärka dina förutsättningar att klara vardagen hemma.

Vem får beslut om korttidsvistelse?

Korttidsvistelse/avlösning är ett biståndsprövat stöd. Det innebär att du ansöker om stödet. Biståndshandläggaren utreder behovet av stöd och tar sedan ett beslut. Ansökan prövas utifrån socialtjänstlagen (SoL). Hur lång korttidsvistelse som beviljas beror på omsorgsbehovet. Det kan vara några timmar eller flera dagar.

Läs mer om att ansöka om stöd och omsorg

Under vistelsen

Under korttidsvistelsen arbetar man med att stärka eller bevara den egna förmågan att klara vardagen. Det gör att dina förutsättningar att bo kvar hemma ökar. Under vistelsen finns omsorgspersonal och sjuksköterska tillgängliga dygnet runt. Även arbetsterapeuter och sjukgymnaster finns att tillgå.

Vad kostar det?

Korttidsvistelse kostar 195 kronor/dygn. I detta ingår omvårdnad, kost och logi.

Var?

Korttidsvistelse finns på:

Bruksbacken

Eriksdals äldrecenter

Solgårdens äldrecenter

Umeå norra korttidscenter

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus