Startsida Umeå kommun

Trygghetsplats för akut avlastning

Om du som vårdar en närstående blir sjuk eller av annan anledning får ett akut behov av avlösning i omvårdnadsarbetet finns trygghetsplatser.

Ring 090-16 10 02 alternativt 112

Vardagar mellan 8.00-17.00 ringer du till mottagningsenheten på 090-16 10 02 alternativt direkt till handläggaren.

Om behovet uppstår kvällstid, nattetid eller under en helg: ring 112.
SOS kontaktar då kommunens socialjour som kan hjälpa dig.

Ta med mediciner, hygienartiklar och klädombyte

Om det är möjligt, se till att din anhörige får med sig en aktuell medicinlista, sina mediciner, hygienartiklar samt klädombyte. Sängkläder och handdukar finns på trygghetsplatsen.

Adress: Dressyrgatan 5

Tryghetsplatserna finns på Dragonens äldrecenter, mittemot Dragonens hälsocentral. Besöksadress: Dressyrgatan 5.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus