Startsida Umeå kommun

Covid-enhet i Umeå står nu redo att ta emot smittade

Från och med 1 juni finns en enhet för personer med covid-19 som inte klarar sig hemma med hjälp av hemtjänst men som inte är i behov av sjukhusvård. Enheten har 8 platser och är en avgränsad del av Dragonens korttids.

– Vi har riggat om och skapat en isolerad enhet med egen ingång och eget omklädningsrum. Allt för att minska risken för smittspridning, berättar Ann-Sofie Danielsson, ansvarig enhetschef.

Högre bemanning och full skyddsutrustning

På enheten kommer arton medarbetare att jobba, plus regionens sjuksköterskor och läkare. Enheten har en högre bemanning än ordinarie korttidsplatser och medarbetarna har fått extra utbildning av Vårdhygien när det gäller hygienrutiner och användande av skyddsutrustning.

– Det har inte varit några problem att tillsätta tjänsterna på enheten. Vi har dels fått in interna intresseanmälningar dels kontaktat medarbetare som vi anser lämpliga för att arbeta på enheten, berättar Ann-Sofie Danielsson, enhetschef med ansvar för den nya covid-enheten.

Samarbete med Region Västerbotten

Covid-enheten är ett samarbete mellan Umeå kommun och Region Västerbotten. När enheten är igång kommer det att finnas sjuksköterskor från kommunen på plats dagtid och regionens primärvårdssjuksköterskor kommer att finnas tillgängliga kvällar och nätter. Regionens primärvårdsläkare kommer att genomföra rond på enheten varje vardag.

Kontakt

Ann-Sofie Danielsson
enhetschef covid-enheten
äldreomsorgen
Umeå kommun
090-16 55 47
070-272 21 54
ann-sofie.danielsson@umea.se