Startsida Umeå kommun

Ett covidteam startar inom hemtjänsten

Från och med tisdag 2 juni finns ett covidteam inom Din kommunala hemtjänst. Teamets uppdrag är att arbeta med de brukare som har misstänkt eller bekräftad covid-19. Målet är att minska risken för smittspridning genom att minimera antalet personal som besöker dessa brukare. Covidteamet erbjuds även till privata hemtjänstutförare.

– Teamet väntas ge god omvårdnad för smittade brukare och det skapar en säker arbetsmiljö för medarbetare. Det bidrar också till mindre oro och en effektivare användning av skyddsmaterial, säger Annette Jonsson, verksamhetschef Din kommunala hemtjänst.

Teamet tar hand om smittade brukare

Teamet tar hand om brukare från beslut om provtagning tills att brukare får ett negativt provsvar eller vid konstaterad smitta tills att brukaren är symtomfri. De som arbetar i covidteamet har lång erfarenhet av att arbeta inom hemtjänsten och får dessutom extra utbildning och träning i att hantera covid-19 smitta.

Fokus för teamet kommer att vara prioriterade insatser så som personlig omvårdnad, medicin, mat- och vätskeintag. Covidteamet kommer också att besvara trygghetslarm för dessa brukare samt i mån av tid utföra andra insatser.

Full skyddsutrustning används

Personalen utgår från en egen arbetslokal som delas med hemsjukvårdens team för smittade brukare. De använder full skyddsutrustning vid besöken och följer strikta basala hygienrutiner. De bilar som används av teamet tvättas enligt rutin varje dag. Teamet har också ett eget materialförråd.

Kontakt

Annette Johnson
verksamhetschef
Din kommunala hemtjänst
Umeå kommun
090-16 20 09
070-653 29 88
annette.johnson@umea.se